arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor vid Institutionen för globala politiska studier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  22 oktober

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar vi med frågor som rör hållbar stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, migrationens effekter, medier och kommunikation, kulturstudier och mycket mera. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora och design. Många av högskolans engelskspråkiga utbildningar finns hos oss. Vår verksamhet finns i byggnaden Niagara på Universitetsholmen i centrala Malmö. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Innehåll och arbetsuppgifter

Tjänsten som postdoktor innebär två års anställning på heltid där 80 % utgörs av forskning inom projektet ”Energiscenarier och rättvisa – en fallstudie av Sverige”, finansierat av Energimyndigheten. Postdoktorn kommer att arbeta med alla aspekter av projektet, såsom projektplanering, genomförande av intervjuer och fokusgrupper, empirisk analys, presentation av resultat på konferenser och författande av projektrapporter och artikelmanuskript. Återstående 20 % av tjänsten kommer att utgöras av undervisning vid Institutionen för globala politiska studier. Postdoktorn ska också delta aktivt i institutionens verksamhet, såsom seminarier och workshopar.

Om projektet

Projektet avser att bidra till den vetenskapliga debatten om hur rättviseaspekter kan inkluderas vid konstruktion och bedömning av långsiktiga energiscenarier. Det utgörs av två delprojekt. Det första kommer att genomföras under 2020 och består i en undersökning av hur rättvisefrågor uppmärksammas inom nutida svensk energipolitik. En analys av politiska dokument kommer att genomföras samt intervjuer med politiker och tjänstemän på nationell och regional nivå. Det andra delprojektet kommer att genomföras under 2021-2022 och består i en analys av hur metoder för konstruktion av energiscenarier kan förbättras för att på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt ta hänsyn till rättvisefrågor. Den empiriska utgångspunkten kommer att vara fokusgrupper som genomförs på regional och nationell nivå. För mer utförlig information om projektet, kontakta projektledare docent Anders Melin (anders.melin@mau.se).

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inte mer än tre år före sista ansökningsdatum. Den sökande ska ha en doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne eller i filosofi med inriktning mot tillämpad etik, eller i tvärvetenskaplig miljövetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap eller etik.
Meriterande för denna anställning är dokumenterad erfarenhet av forskning om miljöpolitik, samt dokumenterad erfarenhet av att genomföra intervjuer och/eller fokusgrupper

 

Bedömningsgrunder

Eftersom en tjänst som postdoktor är avsedd att vara ett av de första stegen i den akademiska karriären, kommer bedömningen av kandidaterna huvudsakligen att vara baserad på deras meriter och potential som forskare. Dessa är bedömningskriterierna:
 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Forskningsverksamhet inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av god kvalitet
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
 • Utmärkt förmåga att kommunicera, både på svenska och engelska
 • Förmåga att samarbeta med kollegor inom andra discipliner
 • Kvaliteten på den inskickade forskningsplanen (se nedan)
 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-10-22. 
För denna anställning kommer det inte ges någon kompletteringstid efter sista ansökningsdag.

Övrigt

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid som påbörjas snarast möjligt efter 2020-01-01.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

 

Se annons i sin helhet på vår hemsida.