arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor vid Företagsekonomiska institutionen

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Tjänsten som postdoktor är en tvåårig heltidsanställning vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Forskningstema


Postdoktorn kommer att dela sin tid mellan två projekt ”På jakt efter vetenskaplig kunskap: Hur etablerar multinationella företag samarbeten med avlägsna universitet?” och ”Misslyckande och framsteg inom vetenskapen: Hur formar tidig karriärserfarenhet och attityder vetenskapligt arbete?” – båda finansierade av Crafoordska stiftelsen. I det första projektet ligger fokus på multinationella företag (MNF) och hur de söker efter kunskap globalt och sedan använder den till sin egen fördel för att utveckla och förnya produkter och processer. Det senare projektet syftar till att undersöka, teoretiskt såväl som empiriskt, vilka kopplingar som finns mellan misslyckanden inom vetenskapligt arbete och framtida genombrott. För mer information gällande projekten se: https://www.circle.lu.se/index.php?id=219888

Arbetsuppgifter


Postdoktorn förväntas delta aktivt i forskningsprojekten genom att skriva och publicera forskningsartiklar baserat på de empiriska resultaten som erhållits och på så sätt bidra till att projektens mål uppfylls. Mer specifikt förväntas den valda kandidaten delta i datainsamling och genomförande av ekonometriska analyserna. Postdoktorn kommer att förses med nödvändig utrustning och ett kontor på institutionen.

Kvalifikationer


Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor ska främst vetenskaplig förmåga beaktas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

- Doktorandexamen i relevant område
- Dokumenterad erfarenhet av att publicera i internationella tidskrifter
- Dokumenterad erfarenhet av att samla in och analysera stora mängder data så som patent, publikationer och karriärsdata
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med databaser
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ekonometriska modeller
- Goda referenser från tidigare handledare
- Dokumenterad kunskap i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska

Ansökningsförfarande


Anställningen kan endast sökas elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande dokument:

- Introduktionsbrev (max. 2 sidor) med en presentation av den sökande, viktiga kvalifikationer, och en kort beskrivning av varför den sökande är intresserad av projektet
- Examensbevis för doktorsexamen
- Kopia av doktorsavhandling
- Curriculum Vitae
- Kopior av certifikat och andra relevanta dokument
- Kontaktinformation till två referenser

Alla inlämnade dokument ska vara vidimerade.

Villkor


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-01-15 Visstidsanställning