arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor till UPSC, Umeå

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Mekanik och dynamik av cell till celladhesion i växter

Arbetsuppgifter:
Cell till cell adhesion är en av de mest grundläggande egenskaperna hos multicellulära organismer. Förutom att vara nyckeln till sammanhållningen hos en multicellulär organism, spelar den också en mycket viktig roll i fenomenet cell till cellkommunikation eller morfogenes. Även om cell till cell adhesion har studerats mycket i djur och har lett till ett antal stora upptäckter, är fenomenet väldigt lite känt hos växter.

Projektet bygger på tidigare arbete med genetik (Verger et al., 2016, Development, Doi: 10,242 / dev132308) och mekanik (Verger et al., 2018, eLife, doi: 10.7554 / eLife.34460) av celladhesion i växter.

Kvalifikationer:

Kandidaten måste ha en doktorsexamen, helst inom molekylär-, cell- eller utvecklingsbiologi. Den sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med cellväggars kemiska sammansättningsmetoder och biomekaniska metoder (mekaniska stimuleringar och mätningar). Tidigare erfarenhet av molekylärbiologi, konfokalmikroskopi, kvantitativ bildanalys och arbete med Arabidopsis thaliana krävs och expertkunskap inom växtcytoskelett, växtcellväggsbiologi och mekanisk avkänning är mycket önskvärd.

Kandidaten förväntas ha goda sociala färdigheter och förmåga att utföra forskning självständigt såväl som i team. Anställningen vänder sig främst till juniora forskare med krav på en godkänd doktorsexamen, inom ett för tjänsten relevant ämne, innan ansökningstidens utgång.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

2021-10-01

Ansökan:

1) Ett personligt brev (max en sida). 2) Ett C.V. 3) Kontaktuppgifter till två referenspersoner, som kan bekräfta den sökandes kvalifikationer.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-15.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning 24 månader. Ej specificerat