arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor till UPSC, Umeå

 • Yrkesroll

  Genetiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Arbetsuppgifter:

Förståelse av den genomiska grunden för egenskapers variation och ett urval baserat på genom-sekvensering är strategier som ligger i forskningsfronten för genetisk förbättring av djur och växter. Du deltar i genomik-projekt med gran, tall och några kinesiska barrträd. Projekten inkluderar: (1) Genombildning för komplexa barrträdsgenom och jämförande genomik; (2) Fältprovtagning av biologiskt material för DNA- och RNA-extraktion; (3) Genom-wide associeringsstudie för kvantitativa egenskaper inklusive fenologi, blommning, ved- och virkes- och massaegenskaper, bioenergiinehåll, resistens och adaptiva egenskaper (4) Användning av genomiskt urval på barrträd.

Kvalifikationer:

Kandidaten bör vara starkt motiverad samt ha god samarbetsförmåga. Den sökande bör ha erfarenheter inom ämnen som bioinformatik, statistik, datorprogrammering, kvantitativ genetik och/eller populationsgenetik. Doktorsexamen inom ett för tjänsten relevant ämne är ett krav liksom muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga på engelska. Anställningen vänder sig främst till juniora forskare med en doktorsexamen som är högst tre år vid ansökningstidens utgång.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 12 månader, med möjlighet till förlängning. 

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

CV inklusive publikationslista, beskrivning av tidigare forskning och aktuellt forskningsintresse, samt kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-07.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Genetiker

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat