arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor till forskningsprojekt (100%)

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  7 augusti

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är en högskola i utveckling. GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.

Ämnesbeskrivning

Till ett forskningsprojekt om fysiskt och kognitivt stridsvärde studeras faktorer av betydelse för soldaters och sjömäns förmåga att utföra sin tjänst. Nu söker vi en postdoktor till ett projekt kring faktorer som påverkar kognition och stressreaktioner samt prevalens och konsekvenser av anemi.

Arbetsuppgifter

GIH har i uppdrag av Försvarsmakten att arbeta med kuskapsframställan inom kunskapsfältet Idrottsmedicin/Fysiskt och kognitivt stridsvärde. I arbetsuppgifterna ingår att planera (välja design och metod) och genomföra datainsamling samt analysera och rapportera resultat från undersökningar som studerar hur kondition och fysisk aktivitet kan stödja fysisk och psykisk hälsa samt stötta kognitiva förmågor inför, under och efter milltär tjänstgöring. Studierna kommer att genomföras i laboratorier och i tillämpade miljöer. Du förväntas arbeta självständigt med dessa arbetsmoment. I arbetet ingår också att delta i profilen E-PABS verksamhet och vara en del av forskarmiljön vid insitutionen. Därtill kan tjänsten medföra regelbundna resor samt samverkan med företrädare på olika nivåer inom Försvarsmakten. Undervisning kan äga rum inom GIH:s utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område, och som i övrigt uppfyller behörighetskraven i centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Därtill krävs förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy. 

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom för projektet relevant område; såsom psykiska eller fysiska konsekvenser av militär verksamhet och påverkande faktorer för förmåga att uföra militär tjänst.
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av och kunskap inom relevant forskningsmetodik såsom mätning och skattning av kondition.
 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; såsom att vara noggrann, ha helhetsperspektiv, analytisk förmåga, samt förmåga att organisera och planera sitt arbete.
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att författa och publicera vetenskapliga artiklar på engelska.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
 • Genomförd militärtjänst och annan militär erfarenhet är meriterande.
Varaktighet/Arbetstid
Tidsbegränsad anställning på heltid i två år med möjlighet till förlängning. Tillträdesdag den 2022-10-01 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter, ledningsuppdrag, samt publikationslista (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • doktorsavhandling
 • åberopade publikationer (högst 3 st).
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast den 7 augusti 2022.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Indivudell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat