arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor precision livestock farming - inriktning biologi

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  23 februari

Om jobbet

Institutionen för husdjursgenetik
Institutionen för husdjursgenetik söker en postdoktor. Institutionen har som vision "klokt nyttjande av genetiska resurser" och har ca 60 medarbetare som bedriver forskning med fokus på tillämpad husdjursgenetik, molekylär genetik, kvantitativ genetik och bioinformatik ( https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/). Som postdoktor kommer du att bedriva forskning tillsammans med forskare vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning (https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/not/beijerlab/).

Vid Beijerlaboratoriet bedrivs forskning för att bättre kunna utnyttja data som samlas in automatiskt på teknikintensiva gårdar så att skötsel och avel av kommande generationers mjölkkor ska bli så effektiv som möjligt. Som postdoktor kopplad till Beijerlaboratoriet kommer du att ha tillgång till ett brett nätverk av forskare inom tillämpad husdjursforskning, statistik, maskininlärning och artificiell intelligens, både vid SLU och andra universitet.

Innehållsbeskrivning:


Arbetet kommer att utföras som del samarbetsprojektet ‘Precision livestock breeding – improving both health and production in dairy cattle’ (https://www.slu.se/en/faculties/vh/research/forskningsprojekt/not/precision-livestock-breeding/) där forskare från SLU, Växa Sverige, Köpenhamns universitet, Högskolan Dalarna och RISE ingår. Projektet finansieras av FORMAS och Kjell & Märta Beijers Stiftelse.

Syftet med forskningsprojektet är att förbättra både djurvälfärd och produktion hos mjölkkor genom att förbättra kornas sociala miljö. Vi vet att stressade kor mjölkar sämre, men vi vet väldigt lite om hur djurens sociala liv ser ut. Vi måste därför öka vår kunskap om de sociala samspelen i en ladugård.

Som postdoktor i det här projektet kommer du att jobba med data från mjölkkor insamlade via sensorer och mjölkrobotar för att på så sätt kvantifiera de sociala samspelen mellan korna. Du kommer att ha tillgång till positioneringsdata insamlade på mer än 250 kor varje sekund. Dessutom kommer du att ha tillgång till flera år av data insamlade från ett helautomatiskt roterande mjölkningsstall vid Lövsta lantbruksforskning, SLU, för att analysera sociala samspel i samband med mjölkning.

Vi söker en postdoktor med en stark bakgrund i biologi och goda kunskaper i datahantering och genetik. Vi rekryterar också en doktorand och en postdoktor med en stark bakgrund i datahantering och programmering samt ett stort intresse för biologi som du kommer att samarbeta med. Du kommer att arbeta med analys av sociala interaktioner och tillsammans med doktoranden i projektet utveckla metodik för urval på indirekta genetiska effekter.

Arbetsuppgifter


Du förväntas utveckla dina egna forskningsidéer kopplade till mjölkkors sociala samspel. Följande huvuduppgifter ingår:
 • Kvantifiera kors beteende genom att utveckla metoder för att visualisera djurs rörelser och sociala samspel
 • Utveckla metodik inom kvantitativ genetik
 • Datahantering
 • Samarbete med forskare i statistik, kvantitativ genetik och etologi
 • Rapportera resultat vid internationella konferenser och i välrenommerade tidskrifter av hög kvalitet

Kvalifikationer:

Du ska vara doktor i biologi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin, eller inom annat relevant forskningsområde. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Förmåga att tala och skriva på engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet av att analysera djurs rörelser eller sociala samspel är meriterande. Tidigare erfarenhet av forskning inom etologi och genetik är meriterande. Att vilja jobba i en tvärvetenskaplig forskargrupp är meriterande. En stark publikationslista, särskilt efter disputation, är meriterande.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-02-23.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning och publikationslista; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju. Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning 24 månader Ej specificerat