arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor mot hur man stärker naturbaserade lösningar genom smart teknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 januari

 • Sök jobbet senast

  30 januari

Om jobbet

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2020-01-30.

Stockholms Resilienscentrum vid Stockholms universitet är ett ledande internationellt forskningscentrum inom hållbarhetsforskning baserat vid Stockholms universitet. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv i Uppsala.

Projektbeskrivning

För att vara attraktiva, levande, rättvisa, flexibla och till stöd för global hållbarhet måste städer förstås som komplexa system där teknisk och digital infrastruktur är uppkopplad mot ekologisk-biofysisk och social-institutionell-ekonomisk dynamik. Detta systemperspektiv är dock ofta frånvarande när vi planerar och förvaltar våra städer, inte minst i ”smarta” stadsplaner. Till exempel saknas förståelse och investeringar många sociala och ekologiska/miljömässiga processer och strukturer som är viktiga komponenter i stadssystemen. Dessutom har smarta städer hittills misslyckats med att knyta an till naturbaserade lösningar såsom stadsskogar, parker och koloniträdgårdar och deras bidrag till människors välbefinnande.

Projektet SMARTer Greener Cities syftar till att utveckla och testa nya verktyg och processer för att mer genomgripande knyta ihop sociala, ekologiska och tekniska metoder. Sammanslagningen av dessa tillvägagångssätt kommer att främja resilienta och rättvisa urbana framtider i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm och generera nya möjligheter för transformativ förändring och ökad motståndskraft mot extrema händelser i andra nordiska städer. Den omfattande integrationen av framväxande vetenskap och praxis kopplad till var och en av de tre kopplingarna (social-ekologisk (SE), ekologisk-teknisk (ET) och social-teknisk (ST)) i ett kombinerat SETS-ramverk är avgörande för utvecklingen av "smartare” (genom system-) lösningar för resiliens och rättvisa.

Arbetsuppgifter

Du kommer att fokusera på de ekologiskt-teknologiska (E-T) -kopplingarna i ett system som ramar in hur man kan främja en SMARTare och Grönare Stad. Du kommer främst att arbeta med Stockholmsstudien och på hur teknik kan användas för att bättre förstå ”naturens röster”. Du kommer att tillämpa och leda arbetet med lokala IoT-sensorobservationer av naturbaserade lösningar på flera platser i Stockholm tillsammans med lokala partners och projektmedarbetare. Målsättningen är realtidsövervakning och analys av variationer i grön infrastrukturprestanda över tid och att integrera dessa resultat med andra lokala och regionala rumsliga data för att undersöka hur det social-ekologiskt-teknologiska systemets ’sammanhang’ påverkar leverans av naturbaserade lösningar till stadens invånare. Du kommer att arbeta nära andra forskare på projektet och vara del av såväl det empiriska som det konceptuella arbetet. Arbetet kommer också att omfatta projektledningsuppgifter och hjälp med den övergripande projektsamordningen till upp till 25% av tiden.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Se fullständig annons.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta Dr. Timon McPhearson (SRC), timon.mcphearson@newschool.edu, eller Dr. Erik Andersson (SRC), erik.andersson@su.se.

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat