arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor Levande insektslarver till värphönor

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur.

Forskningen är ofta interdisciplinär och bedrivs i samarbete med andra institutioner, såväl i Sverige som utomlands. Forskning på hållbara produktionssystem i låginkomstländer är en viktig del av vår verksamhet.

HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur

Projekt: "Levande insektslarver till värphönor - som sysselsättning och ersättning av importerat protein i fodret"
HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem. Inom fjäderfä är målet med vår forskning att öka kunskapen om värphönors och slaktkycklingars nutrition, inhysning och skötsel.

Syftet med projektet är att undersöka om tillgång till levande larver av den s.k. soldatflugan (Hermetia illucens) kan utgöra en biologiskt relevant miljöberikning som stimulerar naturligt födosök och minskar förkomsten av fjäderplockning hos värphönor. Ett sekundärt mål är att använda larver uppfödda på lokalt producerade ekologiska musslor som inte uppfyller kraven för humankonsumtion. Projektet finansieras av forskningsrådet FORMAS. Som postdoktor har du stöd av en tvärvetenskaplig forskargrupp vid SLU som arbetar med fjäderfäproduktion, beteende, djurvälfärd och nutrition, samt en grupp som arbetar med insektsproduktion från matavfall. Projektet genomförs i samarbete med forskare vid Utrecht Universitet (Nederländerna) och Flanderns forskningsinstitut för jordbruk, fiskeri och livsmedel (ILVO, Belgien).

Arbetsuppgifter:

Du ansvarar för att planera, genomföra och publicera resultaten från projektet. Du förväntas handleda studenter på kandidat- och masternivå som arbetar inom projektet. Projektets första del syftar till att utveckla en metod att ge levande larver till hönor på ett sätt som ger stimulans, samt säkerställa att hönorna får ett balanserat näringsintag. Senare i projektet studeras hur levande larver som miljöberikning och proteinkälla påverkar hönors födosöksbeteende, äggproduktion, äggens kvalitet, stressrespons och fjäderplockning. Du kommer att stöttas av ett internationellt och tvärvetenskapligt team med expertis inom nutrition, skötsel och välfärd hos fjäderfä, samt insektsproduktion och användning av insekter som foderråvara till djur.

Kvalifikationer:

Du som söker ska ha doktorsexamen inom husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller biologi med fokus på djurs nutrition, och /eller beteende, eller motsvarande. Doktorsexamen ska ha erhållits inom de senaste 3 åren. Sökande ska ha en demonstrerad förmåga att självständigt leda forskningsprojekt och kunna samarbeta i en stor tvärvetenskaplig grupp. Tidigare erfarenhet av att planera, utföra och analysera resultat från försök med djur är av stor vikt. Sökande måste ha utmärkt förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Publikationer i vetenskapligt granskade tidskrifter, i förhållande till tid sedan disputation, är meriterande. Tidigare erfarenhet av fjäderfänutrition och fjäderfäbeteende kommer att betraktas som en fördel.

Krav: Giltigt körkort


Placering:
Uppsala, Sverige

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%
Obekväm arbetstid förekommer under perioder av intensivt experimentellt arbete

Tillträde:

November 2019 eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-09-02.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla
1) Sammanfattning av forskningserfarenhet som indikerar hur kvalifikationer och krav för tjänsten uppfylls, samt beskriver framtida planer (max 6000 tecken inklusive mellanslag)
2) Curriculum Vitae inklusive fullständig publikationslista där det tydligt framgår om publicering skett i faktagranskad tidskrift eller inte, och
3) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Carlos E. Hernandez, Forskare

carlos.hernandez@slu.se