arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor: Kolinlagring i jordbruksmark

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 december

 • Sök jobbet senast

  20 januari

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Inom ekologiinstitutionen tar vi fram kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och uthållig skogs- och jordbruksproduktion. Vi studerar effekter av klimatförändringar på mark, växter och djur. Vi försöker även finna lösningar för att bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald, bekämpa skadegörare och minska jordbrukets klimatpåverkan. Dessa kontrasterande mål kräver god kunskap om ekologiska samspel i naturen. Verksamheten är inriktad på populationer, organismsamhällen och ekosystem.

Arbetsuppgifter:

Vi söker en postdoktor som vill arbeta i vår ekosystemgrupp med tre uppgifter relaterade till kolinlagring i jordbruksmark: En metaanalys av data från långsiktiga fältförsök som kvantifierar förändringar i kolförrådet i alven, och för det andra, att syntetisera markkolmodeller som uttryckligen representerar koldynamiken i alven samt utvärdera deras känslighet för olika stabiliseringsmekanismer med djupet. Den tredje uppgiften är att utvärdera markens kolbalanser i tre norska långsiktiga gräsmarkförsök baserat på befintliga data. De två första uppgifterna är relaterade till “Soil organic carbon sequestration potential of agricultural soils in Europe; CarboSeq”, ett internt projekt inom EGP Soil (https://projects.au.dk/ejpsoil/), som är ett europeiskt forskningskonsortium med fokus på hållbar jordbruksproduktion, anpassning till och begränsning av klimatförändringar, ekosystemtjänster, markrestaurering och förebyggande av markförstöring. Den tredje uppgiften avser ett större projekt om kolinlagring i slåtter-/betesmarker (https://www.nibio.no/en/projects/carbon-storage-in-long-and-short-term-grasslands). Anställningen ger utmärkta möjligheter för nätverkande med forskare i ett stort antal europeiska länder.

Kvalifikationer:

Sökande måste ha en doktorsexamen in markvetenskap, miljövetenskap, ekosystemekologi, geografi, jordbruksvetenskap eller liknande discipliner som erhållits inom de senaste tre åren vid ansökningstillfället. Sökande bör ha god kunskap om kolomsättning i marken, särskilt i jordbruksmark. Dokumenterad erfarenhet av metaanalysmetodik och dynamisk modellering kommer att betraktas som meriter i vår utvärdering av kandidater. Dessutom är erfarenhet av omfattande litteraturanalyser och syntes av resultat samt att kunna bygga databaser mycket relevant. Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska förväntas.

Urvalet av kvalificerade sökande kommer att baseras på den skriftliga ansökan (på engelska), inklusive en meritförteckning, publikationslista, personliga referenser och ett personligt brev (upp till en sida) som förklarar varför du ansökte om anställningen.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-20.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat