arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom vårdvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedriver forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och har drygt 100 medarbetare. Arbetet inom institutionen utgår från Linnéuniversitetet fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap utlyser nu en postdoktoranställning med inriktning palliativ vård. Den utannonserade anställningen är direkt kopplad till Palliativt centrum för samskapad vård och dess forsknings- och utvecklingsområde. Palliativt centrum för samskapad vård är en samverkan mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner, med medel från Familjen Kamprads Stiftelse. Verksamheten omfattar utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning.

 

Ämnesområde för befattningen: Palliativ vård


Placeringsort tillsvidare: Kalmar/Växjö

Anställningens omfattning och tidsperiod: Heltid två år

 

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består av forskning och utveckling inom området palliativ vård. Som postdoktor kommer du att samverka med en tvärprofessionellt sammansatt forskargrupp i projektet: ”Vårdande måltidsmiljöer inom särskilt boende”. Projektet syftar till att utveckla måltidsmiljöer på ett sätt som gör att boende, närstående och personal upplever måltidssituationerna som ett viktigt bidrag till hälsa och välbefinnande i de boendes vardag. I projektet används bl.a. Five Aspect Meal Model (FAMM) för att utforska och intervenera i måltidsmiljöerna från ett holistiskt perspektiv. För att utveckla hållbara och för verksamheten anpassade måltidsinterventioner, baseras forskningen på en aktionsforskningstradition, där forskningsfokus, utfall och interventioner beslutas i dialog med de boende, deras närstående och personalen. Palliativt centrum för samskapad vård genomför flertal olika forskningsprojekt vilket innebär att du kommer ingå i en aktiv forskningsmiljö med möjlighet att knyta värdefulla kontakter.

 

Undervisning och handledning omfattande högst 20% kan efter överenskommelse ingå i arbetsuppgifterna.

 

Behörighetskrav

För anställningen krävs att du har avlagt doktorsexamen i vårdvetenskap/ omvårdnadsvetenskap/medicinsk vetenskap/socialt arbete eller motsvarande högst tre år före ansökningstidens utgång. Med motsvarande avses i regel examen från utländskt universitet. Du har erfarenhet av olika metodologiska ansatser. Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

 

Bedömningsgrunder


Särskilt meriterande är om du har dokumenterad forskning inom palliativ vård, och med frågeställningar relaterade till kontexten särskilda boenden. Eftersom arbetet i stor utsträckning sker i samverkan med boenden, närstående, personal och forskare, har du förmåga att ta självständigt ansvar, har god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga.

 

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som forskare.

 

För ytterligare information kontakta:


Anna Sandgren, Docent, vetenskaplig ledare för Palliativt Centrum för samskapad vård, anna.sandgren@lnu.se, 070–3131236

Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se  0470 70 82 77

Per Enarsson, Prefekt, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

per.enarsson@lnu.se

 

Välkommen med din ansökan senast 20 juni 2021!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Visstidsanställning, postdoktor Ej specificerat