arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom teoretisk attosekundsfysik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 maj

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet. 

Attosekundsfysik har idag utvecklats till en viktig del av den moderna fysiken och den gör det möjligt att studera elektrondynamik i atomer, molekyler och fasta material i tiden med hjälp av koherenta laserpulser och extrema fält från nya typer av källor, så som övertonsgenerering och frielektronlasrar. Den snabba utvecklingen inom attosekundsfysiken kräver utveckling nya tidsberoende metoder för att simulera atomer i starka laserfält med både relativistiska ochkvantelektrodynamika effekter inkluderade. Detta teoretiska arbete kommer utföras på avdelningen för Matematisk Fysik med en tydlig koppling till experimentell verksamhet som som pågår vid avdelningen på Atomfysik i LTH. Mer information finns här: http://www.matfys.lth.se/staff/Marcus.Dahlstrom/

Särskild ämnesbeskrivning


Arbetet som postdoktor innebär utveckling av en spjutspetsteknik för simulering av atomer i extrema fält som inkluderar både relativistiska, kvantelektrodynamiska och mångkroppskorrelerade effekter. Detta ska genomföras genom att arbeta med teorin för en tidsberoende singel-konfigurationsväxelverkan som är baserad på Dirac-ekvationen med tillämpningar inom icke-linjär fotojonisering,  spontan emission av ljus från relativistiska vågpaket i atomer och superstrålning från grupper av atomer.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Tjänsten är del i ett större projekt som heter ’Ultra-fast superradiant and subradiant effects from atoms with electrons in superposition’ som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som ett Wallenberg Academy Fellow projekt. I detta projektet simuleras en ny typ av mätteknik som kallas ’Pulse Analysis by Delayed Absorption’ (PANDA) som tillåter för tid-frekvensanalys av attosekundspulser genom fotojonisation av tidsberoende exciterade tillstånd, men även andra mättekniker och tillämpningar inom attosekundsfysiken betraktas.

Arbetet som postdoktor innebär utveckling av en spjutspetsteknik för simulering av atomer i starka laserfält och extrema fält som inkluderar både relativistiska, kvantelektrodynamiska och mångpartikeleffekter. Detta ska genomföras genom att arbeta med teorin för tidsberoende singel-konfigurationsväxelverkan (TDCIS), som är baserad på Dirac-Fock potentialen, istället för den icke-relativistiska teorin som är baserad på Hartree-Fock. Till förfogande finns koder skrivna i FORTRAN som utvecklas parallellt med Git i gruppen. Relativistisk teori för absorption av ljus är ett pågående forskningsområde i gruppen. Utvärdering av fotoelektronspektra från TDCIS simuleringarna med tidsberoende ytflyx-metoder (t-SURFF) för det relativistiska fallet är också ett pågående forskningsområde i gruppen. I detta projekt kommer studier av kvantelektrodynamiska effekter, som spontanemission från tidsberoende atomära tillstånd, att studeras med superemission via kopplade atomer och atomer i kaviteter som möjliga tillämpningar. 

De nya metoderna som utveckas i gruppen gör det möjligt att studera relativistiska effekter, så som spin-orbit växelverkan, under fotojonisation med starka fält, jonkoherenser, absorption av ljus i extrema processer och koppling av exciterade atomer via polarisations effekter på kvantskala.

Länk till mer information om PANDA metoden: https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.94.013411

För fullständig annons, se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:402666/?lang=se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning