arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom skogsmodellering – från ekologi till förbättrat skogsbruk

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Jobbet
Skogsbruket måste anpassas till klimatförändringar samtidigt som efterfrågan på både träprodukter och andra ekosystemtjänster ökar. För att möta dessa utmaningar behöver vi forskning och verktyg för att förstå och beräkna risker and möjligheter –vi behöver prediktionsmodeller. För att fungera under framtidens nya förhållanden måste modellerna baseras på universella ekologiska mekanismer och kalibreras med data från experiment, fältmätningar, och fjärranalys. En sån modell kan inte bara göra projektioner utan också användas för att tolka experiment resultat och oberverade förändringar i skogen.

Detta modelleringsarbete är en central del av projektet “Science for enhanced forest productivity” finansierat av K. och A. Wallenbergs Fond. Vår forskargrupp har stöd från skogsbolag och undersöker nyckelfrågor för skogens framtid: Hur kan trädarter och beståndsstuktur anpassas till framtidens klimat? Hur kan nya precisionsmetoder för gödsling och plantering maximera trädens överlevnad och tillväxt? Hur påverkar olika skogsbruksmetoder kolbalansen och biodiversiteten?

Arbetsplatsen är SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå, som också har samarbete med Umeå Universitet. Dessutom finns möjlighet att tillbringa en del av tiden på IIASA i Österrike, som är ett ledande institut för forskning kring globala förändringar och system-modellering.

Arbetsuppgifter och kvalifikationer

Du kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp med både modellerare och andra forskare ansvariga för experiment och fältforskning, vilket kräver en bra kommunikationsförmåga (på engelska). Det krävs erfarenhet av modellutveckling, eller ett starkt intresse för modellering och hög matematisk kompetens. Kunskaper i dataanlalys, skogsekologi och skogsbruksmetoder är också värdefulla. Olika inriktningar är möjliga, tex: (i) process-baserad ekofysiologisk modellering på bestånds- eller trädnivå eller (ii) uppskalning av ekosystemprocesser och skogsbruksmetoder i tid och rum med machine learning.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år innan ansökningstidnes utgång (föräldraledighet borträknad). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning i 2 år

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-03-01.

Sökande ska bifoga tre dokument: 1) Beskrivning av motivation och intresse, och eventuellt (frivilligt), preliminära forskningsideer (max två sidor). 2) C.V. inklusive publikationslista, kontaktinformation, och två referenser. 3) Kopia av eller länk till doktorsavhandling.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat