arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom skogsekonomi: Bioekonomi för grön infrastruktur

 • Yrkesroll

  Skogsekonom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  29 oktober

Om jobbet

Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen finns på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter; exempelvis ansvarar institutionen för tidskriften Journal of Forest Economics . Institutionen är också en nyckelpartner i Centrum för miljö- och naturresursekonomi tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

Arbetsuppgifter:

Vi utlyser en tvåårig postdoktortjänst och söker en person till Institutionen för skogsekonomi vid SLU i Umeå. Projektet handlar om socio-ekonomiska värden och avvägningar vid grön infrastrukturinvestering med särskilt fokus på skog och vatten.

Tjänsten är finanseriad av forskningsprogrammet Future Forests som leds av SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Postdoktorn kommer att vara delaktig i professionella nätverk i Sverige och internationellt. Kandidaten får goda möjligheter till akademisk utveckling genom att skriva ansökningar, undervisa och ytterligare karriärvägledning.

Forskningsfokus för post-doc projektet

Kunskap om socioekonomiska bidragen till förstärkt grön infrastruktur inom skogens ekosystem är låg. Även om ett mål med förvaltning av skog är att skapa klimatbeständiga gröna infrastrukturer, finns stora hinder för förändringar påtagliga (t.ex. svårigheter att köpa plantor) eller mindre hinder (t.ex. förändringar i kulturella värden, avvägningar i lokal sysselsättning). Rollen för skog i grön och blå infrastrukturer inkluderar avvägningar mellan intensiv skogsodling och mål för ekosystemåterställning. Projektet syftar till att identifiera och kvantifiera socioekonomiska indikatorer för att bedöma skogsbaserad grön infrastrukturs bidrag till att främja de svenska miljömålen. Postdoktorens uppgift är att, utifrån befintlig forskning och analyser, mäta i vilken utsträckning investeringar i gröna infrastrukturer stimulera socioekonomisk aktivitet (se mer info).

Arbetsansvar


Arbetsuppgifterna inkluderar forskning och vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Forskaren förväntas ge ett ledande bidrag till forskning av hög kvalitet inom ramen för detta projekt, samt delta i kompletterande samarbetsinsatser.

Kvalifikationer:

Nödvändig kvalifikationer:

- Ph.D. inom jordbruks-, skogs- eller resursekonomi; skogsbruk; biostatistik, eller relevant disciplin med gedigna kvantitativa färdigheter. Doktorsexamen ska ha erhållits max 3 år före ansökningstillfället

- Förmåga att arbeta självständigt i en tvärvetenskaplig och mångkulturell miljö

- Utmärkta skriftlig och muntlig engelska kommunikation

Önskvärda kvalifikationer:


- Tillämpad forskning och praktisk erfarenhet av skogsresurser

- Visat ledarskap i vetenskapliga metoder som huvudförfattare i minst ett peer-reviewed manuskript (publicerat eller under granskning)

- Kapacitet att arbeta effektivt i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö

Placering:
Umeå, Sverige

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 december 2021, eller efter överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-29.

Ansökan skrivs på engelska och förväntas innehålla:

- ansökningsbrev som beskriver din motivation att söka tjänsten och forskningsintressen, vilket tydligt beskriver nödvändiga och önskade kvalifikationer

- aktuellt CV med en lista över publikationer och muntliga presentationer

- förslag på engelska som tar upp föreslagna forskningsvägar för detta postdoktorala projekt (högst 2000 ord, exklusive referenser)

- minst två professionella referenser


- kopia av doktorsexamen och övriga examen (master) och kurser vid universitet

- två exempel på akademisk publikation (t.ex. publicerade eller inskickad artikel)

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Skogsekonom

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat