arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom sånginlärning hos sångfåglar

 • Yrkesroll

  Zoolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-08-15.

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet består av fem avdelningar: ekologi, etologi, funktionell zoomorfologi, populationsgenetik samt systematik och evolutionsforskning. Den utlysta anställningen är placerad inom avdelning för etologi.

Projektbeskrivning

Postdoktorn kommer att ingå i och samarbeta med David Wheatcrofts forskargrupp vid Zoologiska institutionen. Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur erfarenhet tidigt i livet och genetik påverkar sång inlärning hos sångfåglar. Forskningen kommer fokusera på sångfåglar i naturen och i fångenskap, svartvit (Ficedula hypolecua) och halsbands flugsnappare (Ficedula albicollis).

Arbetsuppgifter

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning. Anställningen avser 100 % forskning inom det ovan beskrivna projektet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För den här anställningen måste den sökande ha en doktorsexamen i etologi, beteendeekologi, evolutionär ekologi eller motsvarande ämne.

Kandidaten bör ha bra analytisk förmåga och erfarenhet av analys av beteendedata samt stora och komplexa data. Erfarenhet av akustisk analys, hormonanalyser, molekylanalys (till exempel PCR), och neurobiologi hos sångfåglar är särskilt meriterande. 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en kandidat med erfarenhet inom etologi och evolutionsbiologi. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade kunskaper inom relevanta ämnesområden, den sökandes förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, analytisk förmåga, kreativitet och intitiativrikedom, förmåga till självständigt arbete liksom samarbetsförmåga. 

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på självständiga arbeten, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer, den sökandes skriftliga motivering för ansökan och insänt underlag som dokumenterar förmåga till skriftlig vetenskaplig framställan.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr David Wheatcroft (värd för anställningen och projektledare), tfn 08-16 26 21, 072 22 38 327, david.wheatcroft @zoologi.su.se, webpage: https://sites.google.com/view/davidwheatcroft/home.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Zoolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat