arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom säkerhet för kritisk infrastruktur

 • Yrkesroll

  Forskare, IT

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar upp till två (2) anställningar som Postdoktor i säkerhet för kritisk infrastruktur med placering vid Institutionen för datavetenskap.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

En postdoktor förväntas bidra till samarbeten både nationellt och internationellt.

Vi erbjuder en internationellt erkänd forskningsmiljö med väldigt bra förutsättningar för framgångsrik forskning och ett brett nätverk med samarbeten inom industri och akademi i Sverige. I forskargruppen vid laboratoriet för realtidssystem arbetar flera doktorander inom områdena säkerhet för kritisk infrastruktur, systemmodellering och verifiering, samt säkerhet och resurshantering för framtida nätverk (edge, 5G, fordon). En postdoktor kommer kunna dra nytta av vårt breda nätverk av samarbetspartner, trevliga arbetskamrater och bidra till att stärka pågående forskning i labbet med befintliga och kommande doktorander. Vi välkomnar kandidater som söker en framtida karriär inom akademin eller offentliga/privata forskningspositioner i Sverige och vill växa som forskare. Kandidaten får möjligheten att träna sig i att söka och erhålla forskningsbidrag med stöttning från seniora forskare.

RICS är ett nationellt forskningscentrum för IT-säkerhet inom kritisk infrastruktur och syftar till att öka forskningskompetensen i Sverige inom detta område. Centret har nyligen utvärderats och utvidgats till att fortsätta i ytterligare tre år 2021-2023. Inom ramen för detta projekt söker vi nu två starka kandidater som kan bidra till ett av följande ämnen vardera.
 • En postdoktor kommer att förbättra och tillämpa ett befintligt verktyg för modellering av SCADA-system med målet att kvantifiera säkerhetsrisker för systemtillgångar och analysera deras inverkan på systemsäkerheten. Arbetet bygger vidare på ett tidigare samarbete inom RICS-projektet med University of Cardiff där en generisk beroendemodell utvecklades med hjälp av verktyget iDepend, och kan dra nytta av de kunskaper inom systemsäkerhetsanalys (t.ex. GSN, STPA) som finns i labbet.
• En postdoktor kommer att bidra till principer för betrodda datorsystem (trusted computing) och skapa algoritmer för fjärrattestering i cyberfysiska system. Arbetet handlar om att designa och utvärdera nya säkerhetsmekanismer som bygger på betrodda komponenter (som Keystone) och undersöka säkra distribuerade algoritmer för tillståndshantering (t.ex. blockkedjor) för att möjliggöra programvaruuppdateringar.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant område inom datavetenskap eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Publikationer i högkvalitativa tidskrifter och toppkonferenser inom områden som är relevanta för arbetet, dvs säkerhet för cyberfysiska system, riskanalys, attackmodellering, kryptologi, intrångsdetektering och distribuerade algoritmer är meriterande. Meriterande är också tidigare dokumenterad erfarenhet av verktygsutveckling och säkerhetsanalys för industriella styrsystem.

Krav för tjänsten är utmärkt förmåga att kommununicera på engelska i tal och skrift. I ramen för RICS-projektet hålls ofta möten med samarbetspartner från industrin på svenska så förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. 

Tillträde

Under 2021, enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Ansökningsförfarande

Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 mars, 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Läs anonnsen i sin helhet och ansök på Linköpings universitets hemida:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14881&rmlang=SE 

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, IT

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat