arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom perinatal mental hälsa

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  13 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi.

Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper och verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset. Global hälsa, där implementering, transformativt lärande och lärande för hållbar utveckling ingår, är ett profilområde för institutionen. Mer information om institutionen finns på http://www.kbh.uu.se/.

Anställningen är placerad inom den breddare forskargruppen ”Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning”, som har som övergripande mål att genom forskning förbättra hälsan för kvinnor, mammor och barn (https://kbh.uu.se/forskning/obstetrisk-och-reproduktiv-halsoforskning/

Vill du främja mental hälsa för barnafödande kvinnor?

Inom forskargruppen finns en grupp som arbetar med perinatal mental hälsa och driver stora, populationsbaserade studier, som BASIC (http://www.basicstudie.se), PACT (http://www.pactstudie.se) och mobil-baserad studien Mom2B (http://www.mom2b.se), samt register-baserad forskning.  Gruppen leds av Prof. Alkistis Skalkidou. Våra medarbetare skapar och har tillgång till rika datakällor och väl uppbyggda hypoteser i ämnet, och arbetar på högsta internationella nivån inom fältet. 

Vi nu söker dig som post-doc, som vill vara en i vår team. Positionen innebär deltagande i planering och genomförande av våra forskningsstudier som syftar till att identifiera prediktorer, mekanismer och konsekvenser av psykisk ohälsa under graviditet och efter förlossning. Anställningen ger möjlighet till att vara med i en engagerande, transdisciplinär och internationell forskningsmiljö, där du kommer att kunna bidra till internationellt ledande forskning, och är en utmärkt avstamp for en fortsatt akademisk karriär.

Arbetsuppgifter: Den person som vi söker ska arbeta med de olika forskningsprojekt som beskrivits ovan. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskningsassistenter, doktorander och forskare, arbeta med statistisk analys, manuskriptskrivning och ansökningar om bidrag, men den anställda kommer också att fungera som en av samordnarna för studierna. Anställningen är i två år.

Den framgångsrika kandidaten kommer att ingå i en produktiv och dynamisk forskningsmiljö och arbeta nära studieteamet för att:

- Följa litteraturen och utveckla nya hypoteser inom fältet och bidra till forskargruppens brainstorming-diskussioner
- Utveckla analysplaner för att testa studiehypoteser och genomföra statistiska analyser
- Förbereda manuskript för publicering (postdoktorn kommer att ha möjlighet att vara den första författaren på flera artiklar och medförfattare på andra)
- Assistera i projektkoordineringsuppgifter, inklusive hantering av databaser och backend-plattformar
- Assistera i ansökningar om bidrag och ansökningar till etikprövningsmyndigheten
- Andra arbetsuppgifter, så väl administration, kan komma att ingå

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, främst inom området kvinnors hälsa eller biostatistik/informationsteknologi, men även doktorsexamen inom psykologi, biologi/biomedicin eller närliggande ämne kan komma att vara relevant. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Kandidaten bör ha erfarenhet av självständigt arbete i kvantitativa metoder, data analys och vetenskapligt skrivande. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet och i datahantering samt stor analyserfarenhet i SPPS, R eller STATA krävs. God samarbetsförmåga är ett krav liksom förmågan att arbeta självständigt och i grupp. Initiativförmåga och ett strukturerat arbetssätt är viktigt för denna anställning. Som person vill vi att du ska vara effektiv, kunna själv prioritera, vara noggrann och intresserad av att hela tiden utveckla verksamheten till det bättre. Personen som vi söker ska vara konkurrenskraftig och motiverad att producera forskningsresultat av hög kvalitet.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Kunskaper i svenska språket
- Erfarenhet av uttag och arbete med data från Svenska nationella register
- Erfarenhet av systematiska litteraturöversikter och metaanalyser
- Erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder
- Erfarenhet och/eller kunskap om feasibility- och pilotstudier, deltagande aktionsforskning, involvering av de personer forskningen berör i planering och genomförande av forskning
- Antal publikationer i vetenskapliga tidskrifter
- Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå

Ansökningsförfarande: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

- Ditt Curriculum Vitae
- Kopior på dina examensbevis
- Din avhandling
- Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor) och en sammanfattning av dina nuvarande arbetsuppgifter (halv sida)
- Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Hösten 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledaren Professor Alkistis Skalkidou (alkistis.skalkidou@kbh.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 13 augusti 2021, UFV-PA 2021/2590.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Hösten 2021 Visstidsanställning