arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom området medicinsk teknik

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, teknisk fysik

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 september

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Postdoktor inom området medicinsk teknik med inriktning mot numerisk modellering av additivt tillverkade legeringar

Tidsbegränsad heltidsanställning på två år med tillträde snarast eller enligt överenskommelse

BioMaterial Systems-gruppen, BMS,  är en forskargrupp inom avdelningen för medicinsk teknik, institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet.

Gruppen fokuserar på utveckling och utvärdering av nya biomaterial för tillämpningar främst inom ortopedi med ett särskilt fokus på additiv tillverkning (3D-printning). Det finns för närvarande cirka 20 personer i forskargruppen.  

Mer information om forskargruppens profil finns på webbplatsen:

https://uu.varbi.com/center/tool/position/542805/edit/tab:2/(http:/www.materialvetenskap.uu.se/bms/).

Projektet utförs i nära samarbete med avdelningen för hållfasthetslära vid Lunds universitet, där regelbundna forskningsvistelser kommer att ske.

Projektbeskrivning

Magnesiumbaserade legeringar är några av de mest lovande materialen för framtida nedbrytbara implantat. Med hjälp av additiv tillverkning kan patientanpassade versioner skapas. Dock finns begränsad kunskap om hur man kan tillverka dessa typer av material med hjälp av additiv tillverkning. En av utmaningarna är den höga reaktiviteten hos magnesium, som leder till avdunstning i kammaren och för höga halter av intermetalliska föreningar, vilket ger för höga nedbrytningshastigheter. En lösning skulle kunna vara amorfa legeringar. Detta projekt syftar till att använda numeriska modeller för att ta fram sådana typer av material, och designa legeringar med lämpliga nedbrytnings- och mekaniska egenskaper.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojektet innebär bl.a. att i samarbete med övriga gruppmedlemmar genomföra högkvalitativ forskning inom projektet från design och tillverkning till utvärdering och publicering. Arbetet innebär bl.a. att planera och utföra olika typer av studier inom numerisk modellering av material, framför allt genom termodynamiska beräkningar, utveckling av numeriska kärnbildnings- och tillväxtmodeller samt implementering av dessa i finita elementprogramvara. Vissa verifieringsexperiment förväntas också ingå, bl.a. genom synkrotron- och neutronstudier. I arbetet ingår även att analysera resultaten samt via vetenskapliga artiklar och presentationer på internationella konferenser sprida den nya kunskapen. Viss handledning av studenter inom grund- och forskarutbildning kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav

För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs en doktorsexamen i materialteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller närliggande område.

Vi kräver även


- i) dokumenterad kunskap och erfarenhet av numerisk modellering med hjälp av exempelvis finita element eller fasfältsmodeller,

eller


- ii) dokumenterad kunskap och erfarenhet av relevanta neutron- och synkrotronmätmetoder (t.ex. in situ SAXS för att studera urskiljningsprocesser).

Vi kräver mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska samt även mycket goda färdigheter att skriva vetenskapliga publikationer.

Vi kräver förmåga att kunna arbeta fokuserat, strukturerat och med framförhållning och inom givna tidsramar, såväl individuellt som i grupp, och att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kollegor både inom och utanför avdelningen.

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid sökandes dokumenterade erfarenhet av att publicera vetenskapliga arbeten i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Dokumenterad erfarenhet av numerisk modellering av termodynamiska data och/eller numeriska kärnbildnings- och tillväxtmodeller är högst meriterande. Erfarenhet av både i) och ii) är högst meriterande. Erfarenhet av att erhålla externa forskningsanslag är också högst meriterande.

Instruktioner för ansökan:


Din ansökan ska innehålla:

- Personligt brev på engelska som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför just du är lämplig för denna tjänst

- CV (max 2 sidor)

- Publikationslista


- Kopior av tre publikationer av särskild relevans

- Kopior av doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter

- Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Om anställningen:

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enl centralt kollektivavtal. Anställningens omfattning: 100%.
Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Cecilia Persson, cecilia.persson@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 25 oktober 2022, UFV-PA 2022/3300

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilingenjör, teknisk fysik

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast eller enl ök Visstidsanställning till