arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom området Farmakometri - Antibiotika

 • Yrkesroll

  Forskare, farmakologi

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  28 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval:


- Farmakodynamik
- Farmakoekonomi
- Farmakoepidemiologi
- Farmakokinetik
- Farmakometri
- Farmakoterapi
- Galenisk farmaci och nanoteknologi
- Klinisk farmaci
- Läkemedelsformulering
- Läkemedelstillförsel
- Molekylär galenisk farmaci
- Samhällsfarmaci

Mer information https://www.farmaci.uu.se/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet kommer innebära att etablera farmakokinetiska (PK) och farmakodynamiska (PD) samband baserat på prekliniska och kliniska data för nya och tillgängliga antibiotika. Farmakometriska modeller kommer utvecklas vilka syftar till att translatera exposure-respons-samband i djur till exponering-respons i patienter, samt förbättrade analyser av kliniska studiedata och simuleringar för optimerad dosering. Vi förväntar oss att projektet kommer leda till nya framsteg vad gäller metoder för karaktärisering av farmakokinetik och farmakodynamik inom området.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i farmakokinetik/farmakodynamik/farmakometri eller närliggande område. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och motivation att förbättra metoder för antibiotika-utveckling och antibiotika-användning. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering och simulering av antibiotika. Erfarenhet av modellbaserad translation från preklinik till klinik för antibiotika i läkemedelsutveckling. Intresse för, och skicklighet i, vetenskapligt skrivande är mycket önskvärt, liksom erfarenhet av att samarbeta i internationella nätverk.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri och antibiotikaterapier (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis, och (iv) rekommendationsbrev, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lena Friberg, lena.friberg@farmaci.uu.se.

För frågor kring anställningen, kontakta HR-generalist Pernilla Larsson pernilla.larsson@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2021, UFV-PA 2021/2028.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-09-01 Visstidsanställning