arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom neurodegenerativ sjukdom

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen för klinisk minnesforskning, som leds av Oskar Hansson, bedriver forskning inom demenssjukdomar.

Forskningen omfattar djur- och cellbiologiska experiment och arbetar med kohorter av patienter som genomgår omfattande neuroimaging, biomarkörsmätningar och neuropsykologiska tester. Den postdoktorala forskaren kommer att ingå i ett växande multidisciplinärt team av neuroforskare och kliniska forskare som är dedikerade till att öka vår kollektiva förståelse för neurodegenerativa sjukdomar. Mer information finns https://biofinder.se/.

Postdoktorn kommer att arbeta i Jacob Vogels labb, som ingår i forskargruppen. Vår forskning använder datadrivna metoder för att modellera biologiska processer som markerar uppkomsten och progressionen av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Lewy-kroppsdemens och frontotemporala demensspektrumstörningar. Vi är specialiserade på olika statistiska inlärningsmetoder, som vi tillämpar på stora datamängder som kombinerar neuroimaging, genomics och annan multiomic data. Det långsiktiga målet med vår forskning är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar, där kliniskt meningsfulla behandlingar fortfarande saknas.

Vi värnar om att skapa en positiv, respektfull och stimulerande miljö. Vi värdesätter kommunikation och samarbete samt en arbetsplats som främjar lärande och utveckling för alla medarbetare. Vi är också engagerade i att bygga en säker och positiv miljö för alla anställda genom ömsesidig respekt och tolerans. Anställningen kommer att vara placerad på BMC i Lund, Sverige. 

Forskningsområde


Medan vårt labb täcker ett brett forskningsområde med många olika frågeställningar och forskningsinriktningar, ligger vårt huvudsakliga fokus på att i) förstå sjukdomsheterogenitet, ii) kartlägga molekylära förändringar kopplade till sjukdomsförloppet, iii) använda statistisk inlärning för att prognostisera sjukdomsutfall och iv) studera indikatorer på ökad sjukdomssårbarhet och motståndskraft under hela livslängden. Vi strävar efter dessa mål genom att integrera data över flera stora och välkarakteriserade offentliga och privata databaser som inkluderar multiomic, neuroimaging (PET, MRI, fMRI, DWI) data samt information kring kognitiv- och neuropatologisk utvärdering och in vivo (ryggmärgsvätska), ofta från samma individ.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden


Som postdoktor kommer du i första hand att delta i den data-analys som beskrivs ovan. Det exakta projektet kommer att bestämmas i samråd med kandidaten för att skräddarsy projektets fokus utifrån intresse och kompetens. Andra arbetsuppgifter kan inkludera: data-organisering och bearbetning; komposition, redigering eller exekvering av beräkningsskript; presentera data och resultat vid interna och externa forskningsmöten; sammanställning av vetenskapliga manuskript; informellt mentorskap av och kompetensdelning med andra anställda; och/eller sammanställning av anslag och/eller forskningsstipendier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder


Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer


Andra krav för anställningen är:

- Doktorsexamen inom ingenjörsvetenskap, neurovetenskap, statistik, kvantitativ biologi, fysik, matematik eller en relaterad disciplin
- Avancerad kunskap i beräkningsprogrammering, helst Python eller R
- Kännedom om och erfarenhet av högpresterande klusterbaserad datoranvändning
- Expertis inom statistisk modellering
- Förmåga att självständigt utföra storskaliga dataanalyser
- Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt
- Tidigare publikationer i vetenskapliga tidskrifter med hög genomslagskraft
- Kandidaten är noggrann, detaljorienterad och engagerad, med ett starkt intresse för forskning om neurodegenerativa sjukdomar

Meriterande för anställningen är:


- Forskningserfarenhet inom området neurodegenerativa sjukdomar
- Erfarenhet av organisering, bearbetning och/eller analys av neuroimaging, genomic eller annan omics data
- Erfarenhet av git och GitHub och/eller Datalad
- Expertis inom statistiska inlärningsmetoder (t.ex. maskininlärning, djupinlärning)
- Förtrogenhet med bäst praxis inom reproducerbarhet och öppen vetenskap
- Individer med olika eller underrepresenterade bakgrunder uppmuntras att ansöka

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Preliminärt startdatum är 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19. Förlängning i upp till ett år kan vara aktuellt.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta
kvalifikationerna, ett CV, kontaktuppgifter till tre referenser, examensbevis och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev). Om examensbeviset inte har utfärdats före ansökningstillfället ber vi dig att skicka in detta i efterhand till Linnea Gard (linnea.gard@med.lu.se).

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till