arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom Naturresurser och hållbar utveckling

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning och har verksamhet på två orter, i Uppsala och i Visby.

Placeringen av tjänsten som postdoktor är på Campus Gotland i Visby inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). Naturresurser och hållbar utveckling är ett profilområde vid institutionen för Geovetenskaper gällande forskning, utbildning och samverkan. Vid Campus Gotland bedriver forskningsprogrammet NRHU tvärvetenskaplig forskning inom hållbar utveckling kopplat till bl.a. fiske, naturbaserad turism, ekosystemtjänster och kustzonsförvaltning. För mer information: http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Anställningen som postdoktor är en del i det tvärvetenskapliga projektet Hållbar fiske- och kustzonsplanering på Gotland. Fokus inom projektet är på akvatiska kustmiljöer, fiske och strategier för förvaltning. Några av ledorden är kustnära habitat och associerad fisk samt stark hållbar utveckling. Ett tvärvetenskapligt angreppssätt är grunden inom projektet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet och Länsstyrelsen på Gotland och en vidareutveckling av projektet Skydd av sjögräs runt Gotland.

Kustområden är populära och vi människor har ofta en stor påverkan på kustzonen och det har lett till att naturliga ekosystem förändrats. Kustzonen med sina många olika livsmiljöer ger hög biologisk mångfald, inklusive många arter som normalt lever ute till havs. Kusten är också en viktig resurs för näringslivet och som rekreationsområde. Vi vet relativt lite om Gotlands 770 km långa kustlinje och projekt för att kartlägga den grunda kustmiljön både när det gäller habitat och fisk pågår. 

Fokusområdet för projektet är Gotland, en ö mitt i Östersjön. Vi söker nu en postdoktor som kan bidra med forskning som är till gagn för hållbar fiske- och kustzonsförvaltning runt Gotland, men även andra områden, med fokus på fisk i grunda kustmiljöer och då särskilt bottenvegetation. Kopplingar mellan habitat, fisk och fiske, inklusive sportfiske, är av stor vikt. Utvärderingar av beståndssituationen för primära målarter inom sportfisket ingår. Postdoktorn kommer att planera och vara delaktig i datainsamling samt designa och genomföra analyser. Kandidaten förväntas producera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet som är lämpliga för vetenskaplig publicering i högprofilerade tidskrifter och för presentation på nationella och internationella konferenser. Forskningsresultaten förväntas även bidra med information som utvecklar förvaltning av fiske och kustzonen generellt. I anställningen som postdoktor kan även undervisning ingå till högst 20 % av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i miljövetenskap, ekologi, naturresurshushållning eller marinbiologi. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap om eller erfarenheter av arbete med frågor runt fisk, fiske, konnektivitet och förvaltning av kustzonen är särskilt meriterande. Praktiska erfarenheter av fältarbete i Östersjön, GIS, enkätundersökningar och/eller intervjumetodik är meriterande. Ett intresse för statistik och analytisk förmåga samt bevisad kreativitet och förmåga att arbeta tvärvetenskapligt är meriterande.

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i relation till arbetsuppgifterna. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Dr. Lina Mtwana Nordlund, mailto:Lina.Mtwana.Nordlund@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2020, UFV-PA 2020/1809.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2020-08-01 Visstidsanställning