arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom moln-återkoppling och albedo-symmetri mellan halvkloten

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Meteorolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 december

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-01-21.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 65 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 20 doktorander och 15 i den tekniska och administrativa personalen. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning där den tillsammans med tre andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet.

Projektbeskrivning

Moln-återkopplingar utgör de största osäkerheterna i framtida klimatprojektioner. I det här projektet studeras molnåterkopplingar inom ramen för albedo-symmetri mellan halvkloten.

Givet norra och södra halvklotets olika land/hav fördelning och mängd aerosoler så borde norra hemisfärens albedo vara högre än södra hemisfärens, men observationer visar att halvkloten istället har nästan exakt samma albedo. Det tyder på att moln kompenserar nästan perfekt för de underliggande asymmetrierna i albedo. Bristande modell-representation av albedo-symmetrin kan alltså vara relaterat till att modellerna inte på rätt sätt fångar viktiga moln-återkopplingar, och därmed inte bedömer klimatkänslighet på ett korrekt sätt.

I det här projektet, finansierat av Vetenskapsrådet, kommer vi att undersöka symmetrin i albedo mellan halvkloten och de processer som upprätthåller den, med målet att identifiera och kvantifiera fundamentala återkopplingsmekanismer i klimatsystemet, som upprätthåller symmetrin. Vi kommer att använda satellit-data för att undersöka symmetrins stabilitet över tid, och experiment med en klimatmodell för att isolera relevanta anpassningar i molnegenskaper och molnprocesser.

Arbetsuppgifter

Kandidaten kommer att utföra forskning relaterad till moln-återkopplingar, med en global klimatmodell som huvudsakligt verktyg. Den modell som används i forskargruppen är NorESM, men kandidaten kan också föreslå alternativa modeller.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Det läggs huvudsaklig vikt vid vetenskapliga meriter, där erfarenheter av att bedriva och utvärdera klimatmodeller har särskild betydelse.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde våren 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Frida Bender, frida@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.