arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom limutveckling för träbaserade material

 • Yrkesroll

  Skogsbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  11 oktober

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Linnéuniversitetet är ett internationellt universitet i Småland med kompetens i många av de värdedimensioner som omger skogen från växtvillkor över förädling till de värden som produkter tillför en hållbar utveckling.

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och att de Globala miljömålen ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och medverkar inom kunskapsmiljön avancerade material.

The Bridge är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA. Programmet fokuserar på stora utmaningar relaterade till Life at Home. Visionen är att skapa en bättre vardag för många människor. Prisvärdhet, tillgänglighet och cirkularitet är de långsiktiga strategierna för denna vision. The Bridge är ett program för entreprenörskap, innovation och produktion. Syftet är att skapa ett "utmaningsbaserat" internationellt forskningsnav för att få banbrytande innovationer som löser stora problem för ett hållbart liv hemma.

Ämnesområde för befattningen: Virkeslära med inriktning mot limutveckling för träbaserade material

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställning är 100% tillsvidare, dock längst två år med startdatum 210301.

Arbetsbeskrivning:


Syftet med arbetet är att bidra till utveckling av framtidens lim baserat på framväxande råmaterial med fokus på att lösa relevanta aspekter på användningen viktiga för deras tillämpning i träindustrin: tvärbindning, prestanda och produktionshastighet. Detta kräver en stark akademisk approach med fokus på tillämpad forskning för nya möjligheter att omvandla biomaterial till lim för branschen.

Projektet är av tvärvetenskaplig karaktär, och tjänsten förväntas koppla projektets aktiviteter till Masterprogrammet Innovation through business, engineering and design längs värdekedjan för moderna träbaserade produkter för möbler: inköp för förnybara material, villkor för deras användning relaterat till lim, design och prestanda för produkter, hållbarhet och cirkulära aspekter av produkter.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning inom träbaserade skivor och gröna lim.

Andra uppgifter kan vara:

 • Utföra forskning i laboratoriet och inom industrin tillsammans med andra forskare inom fakulteten för teknik och speciellt den närliggande Institutionen för maskinteknik i frågor som rör förutseendet av de nya produkternas prestanda jämfört med befintliga kommersiella produkter.
 • Upprätta och ha ett nära samarbete med aktörer inom projektet, dvs The Bridge, och IKEA vilka representerar branschens behov av mer hållbara möbelprodukter
 • Skapa samarbete med forskningsgrupper på internationell nivå för att ytterligare driva området med biobaserade lim
 • I ditt jobb förväntas du aktivt delta i institutionen skog och trätekniks miljö och nätverk både internt och externt.
Upp till 10% av arbetet kan omfatta undervisning och handledning i Master-programmet Innovation through business, engineering and design samt i grund och forskarutbildningar vid institutionen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom

Doktorsexamen inom polymervetenskap och teknik, kemiteknik, kemi, materialvetenskap, träteknik eller motsvarande examen inom ett besläktat område med relevans för ovanstående fält med fokus på biobaserade lim, tvärbindare och träbaserade skivor

För att vara berättigad till denna position krävs förmåga att tala och skriva på engelska.

 

Bedömningsgrunder


Meriterande i övrigt
 • Publikationer inom relevant område i vetenskapligt granskade tidskrifter
 • Kunskap och industriell erfarenhet av olika leverantörskedjor av biobaserade råvaror och deras omvandling till värdefulla produkter såsom lim
 • Förmåga att genomföra ett forskningsprojekt enligt tidsplan
 • Förmåga att samarbeta med individer och interagera med ledande akademiska grupper i Sverige och utomlands
Arbetet sker i en forskargrupp med nära samverkan med omgivande samhälle varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse. Dokumenterad erfarenhet av och förmåga att samverka med det omgivande samhället är meriterande.

I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som lärare och forskare.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Sista ansökningsdatum är 201011

För ytterligare information kontakta:


Professor: Stergios Adamopoulos, tel: 0470 76 75 47, E-post stergios.adamopoulos@lnu.se

Prefekt: Jimmy Johansson, 0470-708033, jimmy.johansson@lnu.se

HR Partner Kristofer Stahl, 0703-878036, kristofer.stahl@lnu.se

 

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0722-28 80 00.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Skogsbruksforskare

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat