arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom landskapseffekter av intensifierad skogsskötsel

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs forskning, samverkan och undervisning om skogens skötsel, främst i södra Sverige. Viktiga forskningsfrågor är skötsel av blandskog, lövskog och kontinuitetsskogsskötsel men skötsel av planterad gran och tall har varit, och kommer framgent att vara, en viktig del av institutionens verksamhet. Annan forskning som bedrivs på institutionen är inom naturvårdsbiologi, skogsskador, skoglig planering och skogspolitik. Forskning sker i nära samarbete med skogsnäringen och andra skogliga aktörer i regionen. Institutionen bedriver undervisning på grund- och påbyggnadsnivå för svenska och internationella studenter. Institutionens masterprogram Euroforester och Skogsbruk för många mål är en viktig del av verksamheten. 
Arbetsuppgifter:
I det här postdoktor projektet kommer kandidaten främst att analysera biomassa och tillväxt i ett skogslandskap skött för att öka produktionen med 50%. Landskapet omfattar 1700 ha typiskt för området med blandade skogliga betingelser. Trädslag, föryngringsmetoder, gödsling med flera andra skötselåtgärder har använts för att nå målet. Syftet med projektet är att undersöka om målet är möjligt att nå och vilka metoder som bidragit mest. En viktig del av arbetet går ut på att modellera tillväxten genom en hybridisering av traditionella empiriska tillväxtmodeller (Heureka) och mer processbaserade modeller (3PG) och därigenom öppna upp för att modellera tillväxten vid olika framtidsklimat. Projektet är finansierat av Trees for the future (T4F). Postdoktorn kommer att ingå i vår forskarsgrupp i skogsskötsel där vi använder oss av både empiriska data och mekanistiska modeller. Vi forskar på alla skötselsystem och en variation i skogsbruksmål, inklusive naturvårdande skötsel. Vi är också ansvariga för skötselundervisningen på två master- och ett kandidatprogram.

Kvalifikationer:

Eftersom en postdoktoranställning är en ingång till framtida forskartjänster så letar vi framförallt efter kandidater som disputerat inom de närmaste tre åren (föräldraledighet borträknas). Doktorstiteln bör vara i skogsskötsel eller skogsvetenskap, ekologi, biostatistik eller liknande discipliner. Kandidaten bör vilja inrikta sin forskning på förståelse av träd- och beståndsutveckling. Andra nödvändiga kvalifikationer är bevisad 1) forskningsaktivitet i form av publicering i internationell vetenskaplig press, 2) erfarenhet av att analysera skogliga data och 3) god förmåga till kommunikation. Kandidaten behöver också ha körkort då det ingår skogligt fältarbete i tjänsten. 

Ansökan måste innehålla: En sammanfattning av egen forskningserfarenhet, förväntningar på tjänsten och framtidsplaner (max 1 A4-sida), CV samt kontaktinformation till två referenspersoner.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning, 12 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-31.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat