arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom instrumenteringsfysik med luminositetsuppgradering

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Partikelfysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-09-15.

Fysikum är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet med ca 240 medarbetare. Verksamheten omfattar forskning och utbildning i fysik och präglas av internationellt samarbete. Fysikum är placerat vid AlbaNova universitetscentrum nära Roslagstull och universitetets centrala campus.

Projektbeskrivning

Forskargrupperna för Experimentell elementarpartikelfysik och Instrumenteringsfysik, samverkar inom ATLAS-experimentet vid CERN:s stora hadron kolliderare (LHC). Vi utlyser en anställning inom högenergifysik, med fokus på instrumentering för Luminositetsuppradering av ATLAS-experimentets scintillationskalorimeter, den s.k. Tile Calorimeter.

Gruppen har en ledande roll inom design, utveckling och konstruktion av ATLAS scintillationskalorimeter för LHC:s luminositetsuppradering. Den nya designen kräver full digital utläsning. Den fullständiga detektordatan måste läsas ut vid 40 MHz. En central komponent i den nya designen är det Stockholm-utvecklade dotterkortet som ansvarar för utläsning av kalorimeterdata. Prototyp för kortet har producerats och ska utvecklas. Du kommer att arbeta med slutfasen av designprocessen.

Vi har starkt bidragit till design, konstruktion och kalibrering av ATLAS Tile Calorimeter och förstanivåns trigger, och fortsätter delansvara för dessa. Gruppen leder flera dataanalyser inom precisionsmätningar av Higgs och toppkvarkens egenskaper, sökande efter nya fenomen såsom mörk materia, extra rumsdimensioner, leptokvarkar och supersymmetri. Vi består av åtta fakultetsmedlemmar, tre postdoktorer och åtta doktorander.

Arbetsuppgifter

– Ledande roll inom utveckling av dotterkortets hårdvara och firmware, fram till slutdesign. 
– Att utveckla kvalitetskriterier och tester inför kortets fullskaliga tillverkning. 
– Att styra utvecklingen av kortets testbänk, handleda doktorander och masterstudenter inom detta område.
– Att utföra simuleringar för att utvidga förståelsen av kalorimeterns prestanda vid luminositetuppgraderingen.
– Ledande roll inom prototyptester med partikelstrålen på CERN.
– Bas i Stockholm men vistelse på CERN vid behov. 

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen inom instrumenteringsfysik eller experimentell partikelfysik före tillträde.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Tidigare erfarenheter med ATLAS-experimentet och instrumenteringsfysik, digital elektronik och firmware betraktas som meriter.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar lämnas av prof. Christophe Clement, christophe.clement@fysik.su.se, och doc. Samuel Silverstein, silver@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.