arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom instrumentering för axion experiment

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-12-31.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel.

Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Vi utlyser en postdoktor anställning för att arbeta med en omfattande grupp forskare vid Stockholms universitet på utvecklingen av en ny prototyp för detektorer för axion mörk materia med hjälp av trådmetamaterial. Sådana trådmetamaterialdesigner kan dramatiskt förbättra känsligheten för direktdetekteringsaxionsexperiment i högmassområden (≳ 20 μeV).

Vi söker efter en oberoende och driven experimentalist som kan leda design och verifiering av denna detektorprototyp. Arbetet inkluderar designprocessöversyn, simulering, tillverkning, montering och testning. Kandidaten kommer att arbeta med medlemmar ur Dr Jon Gudmundssons experimentgrupp vid Stockholms universitets fysikavdelning samt forskare specialiserade på grundläggande axionteoriutveckling och studiet av astrofysiska axionssignaturer. Kandidaten kommer att ansluta sig till den pulserande forskningsmiljön AxionDM vid Stockholms universitet (https://axiondm.fysik.su.se/). AxionDM-satsningen leds av Prof. Hiranya Peiris, med Prof. Frank Wilczek som leder denna detektorutvecklingssatsning.

Den framgångsrika kandidaten kommer att ingå i Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics (www.okc.albanova.se/) i Stockholm, en rik vetenskaplig miljö med över hundra forskare som arbetar både teoretiskt och experimentellt inom astronomi, astrofysik och partikelfysik vid både Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan. OKC är värd för ett livligt forskningsprogram om mörk materia, mörk energi, astrofysik med övergående och multibudbärare, galaxers utveckling, strukturbildning och relaterade partikelfysikfrågor. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, som samlar grupper av ledande experter för att arbeta med specifika ämnen under längre perioder.

Arbetsuppgifter

Projektet innebär omvandling av designkoncept från enkla skisser till fullt fungerande prototyper. Detta innebär arbete i skärningspunkten mellan RF-simuleringar, CAD-design, tillverkning, montering, RF-testning och kryogenik. Kandidatens primära ansvar kommer att vara genomförandet av denna experimentella insats samt att delta i koordineringen av ett internationellt samarbete, eftersom detta arbete bedrivs inom ramen för det nybildade ALPHA Collaboration. 

Andra dagliga uppgifter inkluderar aktivt deltagande i gruppmöten och mentorskap för doktorander. Den framgångsrika kandidaten uppmuntras också att aktivt bidra till den livliga akademiska miljön på OKC.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet av instrumentering för mikrovågs- och millimetervågsystem. Detta inkluderar eventuell bakgrund i experimentellt arbete som relaterar till projektbeskrivningen. Erfarenhet av RF-antennkarakterisering är särskilt relevant.

Vi söker drivna kandidater med god förmåga att arbeta både individuellt och i grupp.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde så tidigt som i Januari 2023 och helst inte senare än våren 2023.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Jon E. Gudmundsson, tfn 08-553 780 70, jon@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3539-22.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3539-22 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Fysiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat