arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom honungsbitolerans och resistens mot virusinfektioner

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Institutionen för ekologi:
Anställningen är baserad vid Institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i Uppsala, Sverige. Institutionen för ekologi bedriver internationellt stark empirisk och teoretisk forskning och utbildning för hållbart jordbruk, skogsproduktion och biologisk bevarande. Lösningar eftersträvas för att mildra klimatförändringarna, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster och bekämpa skadedjur i skogsbrukslandskap, skogsmark och stadslandskap. Aktiv spridning, uppsökande och frekventa kontakter med intressenter är viktiga aktiviteter.

BEE NATURAL – Karakteriserar de molekylära anpassningarna av tolerans och resistens mot virusinfektioner i honungsbin. 
Beskrivning:
Institutionen för ekologi (SLU) vill rekrytera en postdoktor för att arbeta inom forskningstema till förståelse av honungsbi-molekylära anpassningar av tolerans och resistens mot virusinfektioner. Anställningen kommer att placeras inom den internationellt framstående forskningsgruppen för honungsbin där den framgångsrika kandidaten kommer att erbjudas ett stimulerande sammanhang med kollegor som fokuserar på olika aspekter av bihälsan och har ett omfattande samarbetsnätverk.

Målet med detta projekt är att omfattande karakterisera de molekylära anpassningarna av tolerans och resistens mot virusinfektioner i naturligt anpassade honungsbipopulationer med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS). Dessa honungsbipopulationer uppvisar inte bara värdegenskaper som minskar kvalsternas befolkningstillväxt, men de visar också oberoende tolerans och motståndskraft mot virusinfektioner och erbjuder exklusiv inblick i honungsbinas naturliga anpassningsförmåga. Honungsbivirus interagerar främst med RNA-fasen i värdgenetiska system, och relevanta tolerans / resistensmarkörer kan således också identifieras där. Transkriptomen är också en användbar matris för att undersöka värdens genetiska svar på virusinfektioner, inklusive olika små störande RNA, som utgör det primära cellulära försvaret mot virusinfektioner i insekter. Det kan också möjliggöra detektion och analys av patogener som replikeras samtidigt i värden och deras interna interaktioner. Detta ger en möjlighet att få en djupare förståelse för hur olika virus interagerar och tävlar i värden under infektionen.

Kvalifikationer:

För denna position måste du ha en doktorsexamen med forskningsfokus på genomik, transkriptomik, små RNA eller liknande. En beprövad erfarenhet av bioinformatiska färdigheter i analys och hantering av stora sekvenseringsdatamängder av genomik och RNAseq är mycket meriterad. Du bör ha förmågan att arbeta självständigt såväl som i ett team. Du borde ha bidragit till forskning genom publikationer i peer-reviewed internationella tidskrifter. Tidigare erfarenhet av honungsbi-studier är en merit. Du bör vara motiverad, mycket intresserad av honungsbivirologi, virusinteraktioner, insektsimmunitet och ha utmärkta engelska språkkunskaper (både muntliga och skriftliga).

Placering:

Uppsala, Ultuna

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning två år.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse, dock ej senare än 1 Maj 2021.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-12-15.

Urval bland sökande som uppfyller kraven görs med hänvisning till skriftlig ansökan inklusive curriculum vitae, kopior av examen och utskrifter av akademiska dokument, publikationshistorik, en lista med minst två referenser som är bekanta med sökandens kvalifikationer, certifierade kunskaper i engelska och en intervju. Om den sökande är utländsk medborgare behöver vi en certifierad kopia av sidan i ditt pass med dina personuppgifter och fotografi.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat