arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom hållbara klimatåtgärder

 • Yrkesroll

  Produktutvecklare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

KTH Climate Action Centre är ett initiativ som ska bidra med lösningar till dessa globala utmaningar.

Cetrumet är samarbetsinriktat, forskningsfokuserat och opartiskt, och förenar utveckling inom teknik, politik och samhälle med:

- Disruptiv multidisciplinär forskning om klimatåtgärder
- Engagemang med studenter och medborgare
- Samarbete med politik och näringsliv

KTH Climate Action Centre har som mål att ta itu med klimatåtgärder i alla delar av värdekedjor och samhället, i kombination med teknisk expertis och fokus på de globala hållbarhetsmålen. Anledningen till att kombinera klimatfokus med en bredare hållbar utveckling är att klimatförändringarna motverkar många globala hållbarhetsmål (SDG:er). Välplanerade klimatåtgärder kan därför bidra till att uppfylla den stora majoriteten av SDG-målen. Det finns dock vissa viktiga kompromisser och överväganden att ta hänsyn till för att få socialt och politiskt stöd för klimatåtgärder.

Postdoktorn kommer ingå i det dynamiska nya centrumet och hjälpa till med dess uppstartsfas med en mängd olika forsknings- och ledarskapsaktiviteter. Postdoktorn kommer att fokusera på strategisk forskning om hållbara klimatåtgärder, dvs. utsläppsminskning av växthusgaser och klimatanpassning, som harmoniseras med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling lokalt och globalt.

Forskningsprojekt inom detta område kommer att utvecklas tillsammans med en rad olika partners till Climate Action Centre, t.ex. internationella och nationella organ som arbetar med klimatåtgärder och den privata sektorn.

Dessutom kommer postdoktorn att tillsammans med föreståndaren för Climate Action Centre delta i strategiska beslut om centrumets forskningsinriktning och ta på sig ledarskapet för en rad olika initiativ och forskningsprojekt vid centrumet.

Slutligen kommer postdoktorn också att arbeta med engagemanget vid centret, bland annat genom att leda kommunikationsarbetet med utvalda partners och delta i engagemanget av studenter och medborgare.

Vi erbjuder

- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen
- Möjlighet till personlig utveckling och till att utveckla det nationella och internationella forskningsnätverket

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer

Du har arbetat mycket med frågor som rör klimatåtgärder, bland annat hur projekt för begränsning av och anpassning till klimatförändringar kan påverka uppfyllelse av målen för hållbar utveckling positivt eller negativt. Du har arbetat med tvärvetenskapliga projekt som rör klimatåtgärder och använt kvalitativa och kvantitativa metoder för att stödja beslutsfattandet om begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Du har också arbetat och utvecklat ett nätverk med internationella intressenter för klimatåtgärder och visat en viss nivå av projektledarförmåga.

Du är en oberoende och innovativ forskare som kan starta och leda forskningsprojekt med en mängd olika partner.

Du har arbetat med att engagera olika intressenter i frågor som rör klimatåtgärder, t.ex. internationella och nationella organisationer, studenter och allmänheten.

Krav


- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV)
- Behärskar det engelska språket
- Relevant tvärvetenskapligt publicerat arbete inom området hållbara klimatåtgärder

Meriterande


- Kunskaper och färdigheter om klimatanpassning, klimatbegränsning, klimatpolitik och projekt som harmoniserar med målen för hållbar utveckling
- Tidigare arbete med internationella organisationer som arbetar med klimatåtgärder
- Tidigare arbete med nationella enheter som arbetar med klimatåtgärder
- Tidigare arbete med engagerande aktiviteter om klimatåtgärder, särskilt med studenter, allmänhet och andra intressenter
- Dokumenterad kunskap om samarbete med medarbetare från olika vetenskapliga områden, som omfattar naturvetenskap och samhällsvetenskap
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, 19th December 2021 CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare av platsannonser undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Produktutvecklare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1a februari 2022 eller enligt överrenskommelse Visstidsanställning