arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom exoplaneter

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2021-05-31.

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är Planet- och stjärnbildning, Beräkningsastrofysik, Galaxer, Supernovor och Solfysik. Institutionen för astronomi är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Institutionen för astronomi bland annat rymmer Fysikum, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Projektet syftar främst till involvering i forskning kring exoplaneter och multipla stjärnsystem, med flera olika metoder inklusive avbildning och spektroskopi med hög kontrast och hög upplösning, samt astrometri med hög precision. Stockholms universitet har tillgång till en rad faciliteter inklusive medlemskap i ESO och NOT som används inom gruppen. Det finns även ett intresse för framtida instrument och faciliteter som ERIS, JWST och E-ELT.

Program som professor Markus Janson är PI för inkluderar för närvarande ett ”Large Program” vid ESO kallat BEAST, som undersöker planeter kring massiva stjärnor med SPHERE; en multiplicitetsstudie av M-stjärnor med en baslinje på över 10 år; och satellitkonceptet STARE som är inriktat astrometrisk detektion av jordlika planeter. Institutionen är också involverad i den exoplanet-relaterade satelliten CHEOPS och det framtida PLATO-teleskopet.

Arbetsuppgifter

Den utvalda kandidaten kommer att arbeta med forskning inom exoplaneter eller stjärnmultiplicitet med professor Markus Janson. Postdoktorn förväntas bidra till forskningsaktiviteter inom gruppen, men det finns också tillfälle att utveckla egna forskningsinriktningar.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet direkt relaterad till den forskning som bedrivs inom professor Janson's grupp.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde till hösten 2021 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Markus Janson, tfn 08-5537 85 48, markus.janson@astro.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV - examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– en sammanfattning av dina forskningsintressen/expertis och tänkt forskningsinriktning. 
 • kopia av bevis på doktorsexamen (om redan utfärdat vid ansökningstillfället)
 • egna publikationer som inte finns tillgängliga online kan bifogas (max 3 filer).
Rekommendationsbrev skickas separat till fv-1406-21.refletters@astro.su.se (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Astronom

Lön

Lön enligt ök.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat