arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom enzymupptäckt och biomaterialutveckling

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter


Du kommer att arbeta med ett projekt som finansieras av Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling.

Målet med detta projekt är att utveckla nya tekniker för bildandet av kolhydratbaserade biomaterial avsedda för användning inom forskning, läkemedel och kosmetika. Biomaterialen kommer att utnyttja nya typer av protein-kolhydratinteraktion. Arbetet kommer att utgå från data som samlats in av Lauren McKee, handledare för detta projekt. Du kommer att arbeta nära kollegorna inom Avdelningen för Glykovetenskap, samt kollegor från Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), för att integrera livscykelanalys och hållbart systemtänkande i din forskning.

Du kommer att ansvara för att utföra forskningsuppgifter för detta projekt, vilka involverar produktion och rening av rekombinanta proteiner, analyser av enzymaktivitet och ligandbindning, optimering av bildande av biomaterial samt karakterisering av biomaterialegenskaper. Du kommer att vara involverad i att skriva manuskript, göra patentansökningar som härrör från detta arbete, samt att hjälpa till i administrativ förvaltning av det Formas-finansierade projektet. Forskningsuppgifterna kommer att omfatta att arbeta i en tvärvetenskaplig arbetsgrupp, presentera ditt arbete på möten och konferenser, planera din tid i labbet och hantera dina data.

Arbetsuppgifter inom undervisning kan komma att inbegripa aktiv medverkan på samtliga nivåer. Biträdande handledning av Doktorander samt studenter som gör sitt examensarbete kan ingå. Undervisningen ska inte omfatta mer än 20% av anställningen.

Vi erbjuder


- Internationell arbetsplats.
- Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
- Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer


Ett krav för tjänsten är att ha erfarenhet av att arbeta inom relevanta forskningsområden, ha gjort vetenskapliga publikationer och en doktorsavhandling. De viktigaste och mest relevanta forskningsområdena är följande: (i) upptäckt, produktion och karakterisering av kolhydrataktiva enzymer; (ii) upptäckt, produktion och karakterisering av kolhydratbindande proteiner; (iii) bioinformatik och fylogenetisk analys.

Ett krav är även att ha utmärkt kommunikationsförmåga i vetenskaplig engelska, både i tal och skrift.

Ett ytterligare krav är att ha avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Kandidaten ska besitta följande personliga förmågor:

- Samarbetsförmåga
- Självgående
- Självständighet
- Flexibel
- Initiativtagande

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande


Helst ser vi även att du har erfarenhet eller kunskap om följande forskningsområden: (i) karakterisering av komplexa kolhydrater; (ii) design av biobaserade material och karaktärisering av deras fysiska egenskaper; (iii) användande av biobaserade hydrogeler i kosmetiska och farmautiska tillämpningar; (iv) testning av cytotoxicitet och immunogenicitets för hydrogelmaterial.

Den ideala kandidaten bör ha en stark medvetenhet kring hållbarhetsfrågor, särskilt målen för hållbar utveckling som rör ansvarsfull produktion och konsumtion av material.

Även följande är meriterande:


- Vetenskaplig skicklighet.
- Pedagogisk förmåga.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Samarbetsförmåga.
- Självständighet.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898

Ansökan


Vänligen inkludera ett Research statement (max två A4-sidor) i din ansökan, där du beskriver varför du är intresserad av detta specifika projekt, samt hur dina färdigheter och erfarenheter gör att du är rätt person för detta arbete! Vänligen inkludera ett kort förslag på en handlingsplan för ett specifikt experiment som du skulle vilja genomföra som en del i detta projekt.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen


Tidsbegränsad anställning i 1 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 1 år. Tillträde enligt överenskommelse.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning