arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom Ekonomisk Historia

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 oktober

 • Sök jobbet senast

  6 november

Om jobbet

vid Instutitionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-11-06.

Projektbeskrivning

Denna anställning kommer att vara en del av projektet Banking Before Banks: Networks, Behaviour and Strategies in Early Financial Markets finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond under ledning av docent Elise Dermineur Reuterswärd. I det förindustriella Europa var nätverkande i centrum för det sociala, och i ännu större utsträckning, det ekonomiska livet. Det var särskilt påtagligt i de tidiga finansiella marknaderna. Innan mitten av 1800-talet och bankernas uppkomst skedde majoriteten av de finansiella transaktionerna i inre kretsar (i.e informella nätverk). Detta forskningsprojekt analyserar ekonomiska beteenden och strategier hos män och kvinnor i tidiga finasiella marknader med hjälp av social-nätverksanalys. Syftet med projektet är att förstå hur tidiga finansiella nätverk bildades och fungerade, samt hur människor agerade inom dessa nätverk.       

Arbetsuppgifter

Vi söker efter en postdoktor med bakgrund inom finansiell histora med fokus på tidiga finansiella marknader i Italien. Därmed ingår i anställningen forskning i MAW-projektet Banking Before Banks: Networks, Behaviour and Strategies in Early Financial Markets. Ansvarsområdet kommer vara att bedriva forskning med fokus på tidiga italienska finansiella nätverk, främst the florentine catasto från 1427. En del av uppdraget är att digitalisera, transkribera och koda delar av Catasto med fokus på de omfattade förteckningarna över borgenär och geldenär. Huvuduppgiften kommer att vara produktion av flertalet vetenskapliga artikalar.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kanditaten bör vara motiverad och tagit en doktorexamen inom ekonomisk historia eller något dylikt inom tidiga finansmarknader. En stark förståelse om paleografi är nödvändigt. Flytande språkkunskaper inom både engelska och italienska är ett krav. Vid rekryteringen kommer särskild uppmärksamhet vara på dina forskningskunskaper och produktivitet. Eftersom arbetet görs i grupp är det viktigt att du kan samarbeta bra och är en intiativrik person. Därför kommer även stor vikt läggas på kommunikativ förmåga.  

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor, docent Elise Dermineur Reuterswärd, elise.dermineur@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du påStockholms universitets webbsida www.su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat