arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor inom 3D-data och Virtual Reality

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Postdoktortjänsten är placerad på Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi på Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet med 50% av arbetstiden förlagd till Lunds universitets Humanistlaboratorium.

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig enhet för forskningsinfrastruktur och utbildning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Labbet tillhandahåller teknik (t.ex. motion capture, 3D-skanning, immersiv VR ± ögonspårning), metodkunskap, expertis inom datahantering och ett brett utbud av forskningsprojekt. Labbet är specialiserat på 3D-datainsamling.

XR-forskargruppen på LTH utforskar interaktionen mellan människa och Virtual/Augmented Reality-teknik (VR/AR). Forskargruppen administrerar LTH:s VR-laboratorium, en mötesplats för visualisering och ny interaktionsteknik.

Både Humanistlaboratoriet och XR-forskargruppen deltar i InfraVis, en svensk nationell infrastruktur som samlar toppmodern visualiseringskompetens från nio svenska universitet för att tillhandahålla avancerade visualiseringstjänster på forskningsdata från vilken vetenskaplig domän som helst.

Läs mer:

https://www.humlab.lu.se/
https://www.eat.lth.se/english/research/people-in-virtual-environments/
https://infravis.se/

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften i en postdoktortjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. I tjänsten ingår möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik. Syftet med tjänsten är att utveckla självständigheten som forskare och att skapa möjlighet till vidareutveckling.

Postdoktortjänsten är placerad på Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi (EAT) på LTH vid Lunds universitet. 50% av arbetstiden är förlagd till EAT och resterande tid ägnas åt arbetsuppgifter på Lunds universitets Humanistlaboratorium.

Arbetsuppgifterna inkluderar:


- Du kommer att ansvara för Humanistlaboratoriets 3D-utrustning (underhåll, uppgradering etc.) och datakvalitetskontroll.
- Du kommer arbeta med utveckling av labbtekniken och metodutveckling i samarbete med forskare från olika discipliner samt arbeta med efterbearbetning av insamlade data för utvärderingar och tester.
- Du kommer att vara kontaktperson gentemot Humanistlaboratoriets användare. Detta innebär t ex att hjälpa användare att välja rätt system utifrån sina behov, vara tillgänglig för problemlösning, informera användare om uppdateringar etc. i Humanistlaboratoriet.
- Du kommer att bedriva forskning inom Virtual Reality-baserad datavisualisering.
- Du kommer att utveckla Virtual Reality-laboratoriets (LTH) teknik och metoder.
- Du kommer att vara aktiv i den nationella infrastrukturen InfraVis, vilket innebär arbete med stöd och utveckling vid visualisering av vetenskaplig data i samarbete med forskargrupper från svenska universitet.
- Du kommer utbilda användare genom kurser och workshops med fokus både på teori och praktik;
- Du kommer arbeta med att stärka och utveckla samarbeten mellan Humanistlaboratoriet, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH, samt agera proaktivt gentemot andra grupperingar och enheter vid Lunds universitet som arbetar med 3D-data.

Behörighetskrav

För anställning till en postdoktoranställning krävs att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Intyget som styrker att behörighetskravet är uppfyllt ska vara inlämnat innan anställningsbeslut fattas. Företräde kommer att ges till kandidater som har tagit examen för högst tre år sedan innan sista ansökningsdag. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:


- Djup kunskap och erfarenhet av 3D-modellering och 3D-datainsamling
- Djup kunskap om Unity3D eller jämförbar programvara
- Programmeringserfarenhet
- Erfarenhet av att arbeta i ett laboratorium med många användare
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska
- Flexibilitet och pedagogisk förmåga (då arbetet kräver samarbete med brukare med olika kunskapsnivåer)

Bedömningskriterier

Detta är en karriärutvecklande tjänst främst inriktad på forskning. Tjänsten är tänkt som ett första steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskarkvalifikationer och potential som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsfärdigheter inom ämnesområdet.

Vid anställning till en postdoktortjänst ska följande utgöra bedömningskriterier:

- God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Andra kvalifikationer:


- Erfarenhet av webbaserade visualiseringslösningar (t.ex. 3DHOP).
- Erfarenhet av Virtual Reality/Augmented Reality-hårdvara.
- Kunskaper i interaktionsdesign.
- Erfarenhet av doktorandhandledning.
- Muntlig och skriftlig kunskap i svenska.
- Personligt driv och god förmåga att arbeta självständigt.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionerna och hur hen kan bidra till dess framtida utveckling.

Ytterligare information

Det är en visstidsanställning på heltid på två år. Anställningstiden bestäms enligt avtalet "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".

Hur man ansöker

Ansökan ska skrivas på engelska. Utforma gärna din ansökan i enlighet med LTH:s Akademiska meritportfölj – se länk nedan. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer: http://www.lth.se/english/working-at-lth/to-apply-for-academic-positions-at-lth/

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning till