arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Maskinkonstruktion

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i Maskinkonstruktion 
med placering vid IEI

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Inom ramen för den utlysta anställningen skall forskning bedrivas inom flygområdet och framförallt med fokus på System-av-System aspekter och design av autonoma flygande farkoster. Anställningen finansieras av två forskningsprojekt inom det Nationella flygtekniska forskningsprogrammet NFFP, där LiU kommer att utveckla metodik för att hantera system-av-system modeller. Termen system-av-system används för att beskriva en samling av olika och komplexa system som samverkar för att uppnå ett gemensamt högre syfte och effektivitet. Jämfört med enskilda komplexa system utgör analysen av system-av-system unika utmaningar, varför en dedikerad effektiv modelleringsmetodik är nödvändig.

Specifikt för dessa projekt innebär det att den sökande skall ha flygtekniskbakgrund eftersom det primära tillämpningsområdet kommer att röra flygande system. Vidare krävs dokumenterad skicklighet av designautomation, avancerad parametrisk CAD modellering, samt optimering av multi-disciplinära system. Tidigare arbeten inom system-av-system området och erfarenhet av processintegrationsverktyg är meriterande. Inom ramen för anställningen kan undervisning ske inom flygområdet samt inom designautomation, parametrisk CAD, och multi-disciplinär optimering, varför kunskap om och dokumenterad pedagogisk skicklighet gällande sådan undervisning är meriterande. Anställningen kräver kontakter med olika industriföretag för att driva forskningen framåt och med olika studentgrupper inom undervisningen. Därför läggs även stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 december 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra postdoktorer inom IEI är män, därför ges  kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.