arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i vilthälsa

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå, söker en postdoktor i det BiodivERsA-finansierade projektet “WILD HEALTH: Hur påverkar biologisk mångfald i den omgivande miljön vilthälsan?”. Vi testar hypotesen att en hög biologisk mångfald i den omgivande miljön har en positiv effekt på vilthälsan genom att kombinera de senaste metoderna inom genomik, molekylärbiologi och bioinformatik med samhällsekologi, empiriska data och fältexperiment. Vi studerar framförallt betydelsen av mikrobiomet för hälsan hos olika däggdjur (skogssork Myodes glareolus och älg Alces alces) som lever i skogar med varierande grad av mänsklig påverkan. Det här angreppssättet möjliggör identifiering och studier av viktiga faktorer som driver zoonotisk risk. Projektet kommer att genomföras i samarbete med projektmedlemmar i Finland och USA.

Arbetsuppgifter:

Som postdoktor kombinerar du fältstudier och experiment. Arbetet inkluderar provtagning (levandefångst av skogssorkar, insamling av avföring, hårprover och blodprover från skogssork samt vomprover från älg), kvantifiering av biologisk mångfald (genom markanvändning, biotopkartering och miljögenomik), kvantifiering av mikrobiomets mångfald på huden och i mag-tarmkanalen, kvantifiering av föda och associerad metabolisk profil liksom kvantifiering av vilthälsa (inklusive parasit- och patogenbörda). Projektet kommer du att genomföra tillsammans med övriga projektmedlemmar.

Kvalifikationer:

Den sökande har en doktorsexamen i ekologi, sjukdomsekologi, vilthälsa, ekohälsa eller motsvarande. Vi söker en mycket motiverad kandidat som är van att samarbeta med andra forskare. Din bakgrund är inom sjukdomsekologi, epidemiologi, populationsekologi av smågnagare, bioinformatik och/eller djurfysiologi. Det krävs mycket goda kunskaper i statistiska metoder och analyser. Erfarenhet av levandefångst av smådäggdjur, icke-invasiva provtagningsmetoder, aktiva och passiva sändare och/eller kameraövervakning, kvantifiering av biologisk mångfald samt geografiska informationssystem är meriterande.

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Placering:

Umeå.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 17 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 mars 2019.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-11-30.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Frauke Ecke,

+46 (0)90 786 8642

frauke.ecke@slu.se