arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i växtekologi

 • Yrkesroll

  Botaniker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  29 januari

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-01-29.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt.

Projektbeskrivning

Vi söker kandidater till en tvåårig postdoktoranställning inom det nyligen finansierade internationella BiodivERsa-projektet ”NordSalt: Klimatförändringar och biologisk mångfald i nordiska strandängar”. Detta tvärvetenskapliga projekt har partners i Danmark, Finland, Norge, Sverige och löper 2021-23.

Postdoktorn kommer att arbeta främst inom arbetspaket 4: ”Marsh plant biodiversity patterns and ecosystem services”, som leds av Stockholms universitet. Havstrandängar (”saltmarshes”) är globalt viktiga kolsänkor och står för ca. 50% av det så kallade ”blåa kolet”. Strandängar vid Östersjökusten är till stor del understuderade och skiljer sig väsentligt från ”klassiska” makrotidala strandängar (som är välstuderade globalt) p.g.a. Östersjöns stora klimat- och salthaltgradienter och avsaknad av tidvatten.

Tidigare studier tyder på att strandängsvegetationens sammansättning och mångfald regleras av abiotiska förhållanden (t.ex. klimat, vågsexponering, latitud) och boskapsbete, men påverkas också av pågående klimatförändringar såsom uppvärmning, havsnivåhöjning och ökad nederbörd. Samtidigt pekar teoretiska studier på att växtsamhällets sammansättning och mångfald också skulle kunna påverka i) de processer som ligger till grund för reglerande ekosystemtjänster (t.ex. sedimentstabilisering och kolinlagring) samt ii) deras känslighet mot klimatförändringar.

Se den fullständiga beskrivningen i annonsen på Stockholms universitets webbplats.

Arbetsuppgifter

Anställningen består av 100% forskning kring länkarna mellan abiotiska miljöförhållanden, växtsamhällen och reglerande ekosystemtjänster hos strandängar vid Östersjökusten. Anställningen kommer innebära omfattande fält- och labbarbete både i och utanför Sverige.

Specifika arbetsuppgifter inkluderar att leda regelbundna fältprovtagningar i Stockholmsområdet, leda kompletterande provtagningar längs svenska Östersjökusten, genomföra laboratorieanalyser av växt- och jordprover, delta i ett långtidsmesokosmexperiment i Hamburg (Tyskland), bistå i gemensamma NordSalt-fältkampanjer i Finland, Danmark, Norge och Tyskland, analysera data, skriva och skicka manuskript till internationella tidskrifter, samt att handleda masterstudenter vars arbeten kopplar till projektet.

Se den fullständiga beskrivningen i annonsen på Stockholms universitets webbplats.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Se den fullständiga beskrivningen i annonsen på Stockholms universitets webbplats.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Johan Eklöf tfn 08-16 1358, johan.eklof@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Botaniker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat