arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i utveckling och funktion av läten hos sångfåglar

 • Yrkesroll

  Zoolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-08-31.

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet består av fem avdelningar: ekologi, etologi, funktionell zoomorfologi, populationsgenetik samt systematik och evolutionsforskning. Institutionen har 45–50 anställda och ungefär lika många verksamma doktorander. Den utlysta anställningen är placerad inom avdelning för etologi.

Projektbeskrivning

Postdoktorn kommer att ingå i och samarbeta med David Wheatcrofts forskargrupp vid Zoologiska institutionen. Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur erfarenhet tidigt i livet och genetik påverkar sånginlärning hos sångfåglar. Projektet kommer att fokusera på sånginlärning i naturen, utvecklingen av läten och hörsel i naturen och i fångenskap, och funktionen av sångmångfald mellan individer. Forskningen kommer att fokusera på svartvit flugsnappare (Ficedula hypolecua) och halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis).

Arbetsuppgifter

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning. Anställningen avser 100 % forskning inom det ovan beskrivna projektet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

För den här anställningen måste den sökande ha en doktorsexamen i etologi, beteendeekologi, evolutionär ekologi eller motsvarande ämne. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi söker efter någon som har intresse för hur erfarenhet tidigt i livet påverka sexuellt beteende. Kandidaten bör ha bra analytisk förmåga, färdigheter med akustisk analys hos sångfåglar, och erfarenhet av analys av beteendedata samt av stora och komplexa datautsättningar. En idealisk kandidat har mycket goda kunskaper och erfarenhet av fågelsång samt av att utveckla och att utföra experiment hos fåglar i fångenskap, framför allt med fåglar som häckar i holkar.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en kandidat med erfarenhet inom etologi och evolutionsbiologi. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade kunskaper inom relevanta ämnesområden, den sökandes förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, analytisk förmåga, kreativitet och initiativrikedom, förmåga till självständigt arbete liksom samarbetsförmåga.

Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga gällande skriftlig presentation. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på självständiga arbeten, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer, den sökandes skriftliga motivering för ansökan och insänt underlag som dokumenterar förmåga till skriftlig vetenskaplig framställan.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde den 15 november 2020 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av dr David Wheatcroft (värd för anställningen och projektledare), tfn 08-16 26 21, +46 722 238 327, david.wheatcroft@zoologi.su.se, webbplats: https://sites.google.com/view/davidwheatcroft/home.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Zoolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat