arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i utveckling av nya markfuktighetskartor med AI

 • Yrkesroll

  Naturgeograf

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Anställningen är placerad vid Institutionen för Skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå. Institutionen består av 90 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se. http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Projektet är en del i ett påbörjat EU-projekt i syfte att motverka läckage av miljögifter till Östersjön och postdoktorn kommer framför allt att arbeta med det projektet i samarbete och handledning av docent Anneli Ågren. Ett aktivt deltagande i projektets samarbeten och utveckling är därför ett krav i tjänsten.Tjänsten är också kopplad till fortlöpande miljöanalys (FOMA) och genomförs även i samarbete med andra myndigheter som SGU och Skogsstyrelsen. 

Bakgrund och syfte:


Skogsbruk som utförs nära bäckar och sjöar kan öka exporten av sediment, kvicksilver och näringsämnen till nedströms miljöer. Skyddszoner och maskinfria områden nära bäckar och sjöar används för att skydda ytvatten och minska exporten av oönskade ämnen till havet. Dock kan implementeringen av dessa skyddsåtgärder i praktiken vara komplicerad på grund av otillräcklig planeringsunderlag. Den dåliga representationen av den småskaliga hydrologin på kartor är ett världsomspännande problem. I Sverige saknas till exempel 64% av fuktiga områden i skogen och drygt 80% av rinnande vatten på aktuella kartor (1:12 500). Med nya bättre kartor kan planering av terrängkörning, bioenergiutvinning eller utformning av skyddszoner förbättras och därmed minska exporten av oönskade ämnen. I en pilotstudie genererade vi en maskininlärningsmodell som kunde producera mer exakta kartor (84% noggrannhet). Detta Postdoktor projekt syftar till att skala upp kartläggningen från demoområden och börja testa och implementera i nationell skala.

Arbetsuppgifter:

I det två-åriga projektet ingår framförallt att framställa nya markfuktighetskartor över Sverige utifrån digitala terrängindicier beräknade från lantmäteriets nationella laserskanning. Kartmodellerna ska kombinera nationella inventeringar med maskininlärning.

Kvalifikationer:

Då projektet är tvärvetenskapligt kan vi se relevanta sökande från olika ämnen. Doktorsexamen kan vara i markvetenskap eller närliggande skoglig vetenskap, naturgeografi, datavetenskap, biostatistik eller liknande. Övriga kvalifikationer är 1) dokumenterad erfarenhet av geografiska informationssystem (GIS), 2) erfarenhet av programmering i R och Python samt av maskininlärning 4) erfarenhet av att hantera stora datamängder och parallella beräkningar 5) god förmåga att uttrycka sig i engelska i tal och skrift. Det är även en merit att kunna visa på god förmåga till samarbete såväl som självständigt arbete.Eftersom en postdoktor-anställning är en del av karriärutvecklingen för juniora forskare letar vi främst efter kandidater som avlagt doktorsexamen inom de senaste tre åren (föräldraledighet borträknad) innan sista ansökningsdag.  

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 Februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-12-31.

Ansökan måste innehålla: 1) en sammanfattning av forskningserfarenhet, förväntan på tjänsten och framtida forskningsintressen (max 1 A4) 2) CV 3) kontaktuppgifter till två referenser 4) Examensbevis på doktorsexamen.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.