arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i utbildningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 januari

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning.

Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Postdoktor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om utbildning för professionell kompetens i spänningsfältet akademi, skola och politik (tvåårig anställning).
Arbetsuppgifter

I anställningen ingår 20 % undervisning inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser och AHU:s högskolepedagogiska kursutbud.

Institutionen för utbildningsvetenskap bedriver utbildning som syftar till utvecklandet av professionell kompetens. Postdoktorsanställningen är en satsning på att fördjupa kunskapen om lärarutbildningens komplexitet som en akademisk yrkesutbildning. Som sådan befinner sig lärarutbildningen i ett komplext fält där olika intressenter utifrån egna mål, värderingar och logiker drar åt olika håll. I detta fält ska både individen och utbildningen navigera mot en professionell yrkeskompetens.

Postdoktorn förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare inom ämnesområdet. Den som anställs ska delta i och bidra till forskningsmiljön bland annat genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet. Postdoktorn ska därmed stimulera den teoretiska diskussionen, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund.

Behörig att anställas är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan. Då källmaterial inom området huvudsakligen är på svenska, krävs förtrogenhet med detta språk.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande är:


- Egen forskning om lärarutbildning, annan akademisk yrkesutbildning eller lärarkompetens
- Egen högskolepedagogisk forskning av relevans för inriktningen
- Erfarenheter från att undervisa på högskoleutbildning inom lärarutbildning eller annan yrkesutbildning på högskolenivå
- Erfarenheter av att bedriva högskolepedagogisk utveckling.

Ansökan ska innehålla följande:


- undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen
- publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
- undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Postdoktorns förtrogenhet med akademisk yrkesutbildning samt förmågan att på metanivå reflektera över den akademiska yrkesutbildningens teorier och metoder är meriterande och bör framgå i forskningsplanen.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:


- syfte och frågeställning
- teori och metod
- relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
- tidsplan och förväntade resultat
- den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning