arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Urbana studier

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juni

 • Sök jobbet senast

  17 augusti

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institutionen för urbana studier

År 2008 etablerades institutionen för urbana studier som idag har ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Till institutionen finns tre institut kopplade Institutet för studier i Malmös historia (IMH), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) och The Institute for Urban Research (IUR). Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Läs mer om institutionen här. The Institute for Urban Research är en nyetablerad (2018) universitetsövergripande forskningsmiljö som samlar urbanforskning vid Malmö universitet. Se vår hemsida: https://www.iuresearch.se/.

Innehåll och arbetsuppgifter
Postdoc-tjänsten utgör en del av det FORMAS finanseriade projektet Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektiv med projektledare Carina Listerborn. Projektet bidrar med ny kunskap om, 1. Feministisk urbanteori och smarta städer, 2. Samhällsvetenskapliga perspektiv på smart stadsutveckling, och 3. Smarta städer och historiska perspektiv på bostadsutveckling. Post-doc-tjänsten ska utföras inom det sistnämnda temat.

Smarta städer presenteras som en framtidsorienterad planeringsstrategi som radikalt bryter med det förflutna. Inom postdoc projektet ska man undersöka till vilken grad smarta städer bygger på befintliga (modernistiska) planeringsvisioner omarbetade utifrån en teknologisk vinkel. Det innebär att kritiskt granska de planeringsparadigm som smart bostads- och stadsutveckling representerar med fokus på föreställningar om hushåll, arbetsliv och sociala relationer i Köpenhamn och Stockholm. Arbetet innebär bland annat fördjupningar i historiska dokument, arkitektoniska visioner, filmer och dokumentärer.

Du förväntas arbeta självständigt med arkivmaterial och dokumentationer utifrån ett intersektionellt analytiskt perspektiv. Vetenskaplig och populärvetenskaplig forskningskommunikation ingår i uppgiften, samt att aktivt delta i forskningsmiljön vid the Institute for Urban Research samt vissa administrativa uppgifter inom institutet såsom forskningskommunikation, organisering av seminarier m.m.

Behörighet

En postdoktor anställs i huvudsak för forskning och har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna tjänst ska doktorsexamen vara inom urbana studier eller relaterat ämne som planering, arkitektur, arkitekturhistoria, urbanhistoria, geografi, statsvetenskap, etnologi eller sociologi. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan för anställningen som postdoktor gått ut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Goda kunskaper i svenska och engelska
 • God läs och hörförståelse i danska
 • Grundläggande kunskap i planerings- och arkitekturhistoria
 • Förmåga att organisera och genomföra forsknings självständigt
 • God förmåga att kommunicera forskning både vetenskapligt och populärvetenskapligt

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av arkivarbete är meriterande

Ansökan

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-08-15.

Övrigt

Tjänsten är 100% och omfattar totalt 20 månader mellan 201001-220531. 

Tillträde

Startdatum 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Se annonsen i sin helhet på vår hemsida.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat