arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Translationell Autoimmunitet

 • Yrkesroll

  Genetiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning.

Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerade sektioner; cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Anställningen är knuten till Nils Landegrens forskargrupp, som bedriver translationella studier av autoimmuna sjukdomar. Två huvudlinjer i forskningen är: 1) storskaliga studier av autoantikroppsreaktivitet för att därigenom belysa sjukdomsmekanismer och förbättra diagnostik, och 2) studier av könsskillnader i immunsystemet och relaterade sjukdomar. Mer info: https://www.imbim.uu.se/research-groups/genetics-and-genomics/nils-landegren/

Vi söker en innovativ och energisk person för att arbete i grupp med studier som syftar till att förstå mekanismer bakom allvarliga biverkningar av Covid-vaccin. Projektet utgör en del av ett större samarbete mellan forskargrupper vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet, som inbegriper både genetiska och immunologiska studier av vaccin-biverkningar. Fokus för den aktuella tjänster är på att undersöka autoantikropp-medierade mekanismer.

Arbetsbeskrivning: Att leda studier som syftar till att belysa autoimmuna mekanismer vid oförklarade, svåra biverkningar av Covid-vaccin. En kombination av metoder för explorativ och riktad autoantikropp-screening kommer att användas för att identifiera och validera autoimmuna reaktiviteter hos individer med vaccinationskomplikationer. Studierna bygger på metodik som är etablerad i gruppen, men kommer kräva vidareutveckling och anpassning till de specifika forskningsfrågorna. Denna första utforskande del av projektet kommer följas av funktionella studier av identifierade autoantikroppar, för att förstå deras roll i sjukdomsutveckling. Studierna kommer bedrivas i nära samverkan med andra gruppmedlemmar och de andra medverkande forskargrupperna i samarbetsprojektet. Viss undervisning kan ingå i tjänsten.

Kvalifikationskrav:


- Doktorsexamen eller motsvarande erfarenhet i biomedicin, medicinsk genetik, immunologi eller annat område relevant för projektet. Stor vikt läggs på att bedöma sökandens lämplighet i gruppen.
- Erfarenhet av experimentell forskning och relevant laboratoriearbete är ett krav.
- Erfarenhet av att analysera stora dataset.
- Mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska är nödvändigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseför.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nils Landegren, mailto:nils.landegren@imbim.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 november 2021. UFV-PA 2021/4007.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Genetiker

Lön

Individuell

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Visstidsanställning