arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i teoretisk och beräkningsbaserad astropartikelfysik

 • Yrkesroll

  Partikelfysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 december

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-12-20.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Fysikum utlyser en postdoktoranställning med inriktning mot astropartikelfysik. Forskningen inkluderar både teoretiska och beräkningsmässiga undersökningar i den kosmiska strålningens propagering samt multivåglängdsmodeller för icke-termisk emission. Särskild tonvikt ges studier av kosmisk strålning med TeV-energi, inklusive det nyligen upptäckta fenomenet galaktiska TeV-halos. Ytterligare potentiella projekt innefattar sökandet efter mörk materia, dataanalys för Fermi-LAT, och flerbudbärarastronomi med framtida data från IceCube, radio- och gammastrålning. Anställningen kommer att finansieras av det forskningsbidrag från Vetenskapsrådets som tilldelats Tim Linden, men postdoktorn kommer att ha betydande vetenskaplig frihet att samarbeta med andra forskare inom AlbaNova.

Postdoktorn kommer att vara en del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC; www.okc.albanova.se), en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Betydande beräkningsresurser finns tillgängliga från Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Postdoktorn kommer också kunna disponera över en generös forskningsbudget för konferensresor och inköp av beräkningsresurser.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att utföra teoretisk, beräkningsmässig och/eller observationell forskning inom högenergetisk astropartikelteori samt förväntas bidra till vetenskapliga artiklar och presentera huvudresultat vid internationella vetenskapskonferenser.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

I urvalsprocessen kommer särskild betydelse att fästas vid forskningsproduktivitet, kommunikationsfärdigheter, publikationshistorik samt rekommendationsbrev. Kvalificerade sökanden ska ha en stark bakgrund inom antingen partikel- eller astropartikelfysik och betydande intresse för båda områden.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Tim Linden, linden@fysik.su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen finner du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb och "Lediga jobb". 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.