arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i teoretisk kvanttermodynamik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 december

 • Sök jobbet senast

  26 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakultet och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.
  
Specifik ämnesbeskrivning
Ämnet är den teoretiska beskrivningen av termodynamiken i nanometersystem, med särskilt fokus på kvanteffekter, informationens roll och de statistiska egenskaperna hos termodynamiska storheter som arbete, värme och entropiproduktion. Tyngdpunkten kommer att läggas på grundläggande kunskaper om icke-jämvikt, fåkroppsdynamik, korrelationer och fluktuationer i system på nanoskalan där kvantmekanik spelar en nyckelroll. Av särskild vikt kommer analysen av termiska reservoarer med ändlig storlek och deras tillämpning i motorer som drivs antingen av värme eller av information.
 
Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas utföra teoretisk forskning om stokastisk och kvantmekanisk termodynamik i nanometerstora system. En stor del av arbetet kommer att utföras genom att använda avancerade, analytiska metoder för statistisk beskrivning av termodynamiska och kvanttransportrelaterade egenskaper, såsom halvklassiska stokastiska vägintegraler och kvantmasterekvationer anpassade till full räkningsstatistik av arbete, värme, och entropiproduktion. De analytiska beräkningarna kommer att kompletteras med numeriska simuleringar. Ett centralt mål är att härleda en beskrivning av system kopplade till reservoarer med ändlig storlek. I närvaro av en snabb intern relaxeringsningstidsskala kan sådana ändligt stora reservoarer beskrivas med en fluktuerande temperatur. Effekten av fluktuerande temperaturer på värme- och informationsdrivna motorer kommer att undersökas.
 
Behörighetskrav
Berättigad att vara anställd som postdoktor är den som har fullgjort sin doktorsexamen, eller utländsk examen, som bedöms motsvara doktorsexamen inom ämnesområdet för anställningen och som slutförts högst tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avslutats tidigare.
 
Mycket goda kunskaper i engelska och förtrogenhet med avancerade teoretiska metoder för statistisk fysik och kvantmekanik är obligatoriska. Dokumenterad erfarenhet av ämnen som stokastisk och kvanttermodynamik, fluktuationer och statistik och / eller kvantdynamik och egenskaper ur jämvikt på nanoskalan anses vara viktiga fördelar.
 
Detta är en karriärutvecklingsposition som främst är inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskningskvalifikationer och potential som forskare.
 
Särskild tonvikt läggs på forskningskunskaper inom ämnet
 
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och oberoende, och hur den sökandes erfarenheter och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom avdelningen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.
 
Anställningsvillkor
Det här är en heltidsanställning på högst 2 år. Anställningstiden bestäms i enlighet med avtalet ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan Lunds universitet, SACO-S, OFR / S och SEKO, daterad 4 september 2008.
 
Instruktioner om hur man ansöker
Ansökningar ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:
 
 • CV / CV, inklusive en lista över publikationer,
 • en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst tre sidor),
 • kontaktinformation för minst två referenser,
 • kopia av doktorsexamen och andra intyg / betyg som du vill betrakta.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Visstidsanställning