arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i teoretisk kemisk fysik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2018-12-20.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten.

Projektbeskrivning

Fysikum utlyser en postdoktorsanställning för omedelbar tillsättning inom området modellering av hybridperovskitsolceller och relaterade simuleringar av röntgenspektra.

För att lösa många av de samhällsproblem vi står inför idag, exempelvis med utveckling av hållbar energiproduktion, behövs insikt i molekylära mekanismer hos de underliggande elektroniska och fotokemiska processerna. Hybridperovskitsolceller är en ny lovande teknologi som på kort tid har haft en ojämförlig ökning av solcellseffektiviteten. Nuvarande hybridperovskitsolceller hämmas dock av ett flertal allvarliga problem i materialen, som både är instabila och miljöfarliga.

Forskningsintresset inom gruppen för molekyldynamik och kvantkemi (Molecular Dynamics Quantum Chemistry) sträcker sig från noggranna kvantmekaniska beräkningar av små molekyler till realistiska simuleringar av elektrolytlösningar och solcellsmaterial. Gruppen utvecklar nya metoder för spektrumberäkningar baserade på modern kvantkemi och undersöker särskilt dynamiska effekter i kemiska och elektroniska processer.

För mer information om forskargruppen, se www.fysik.su.se/english/chemical-physics-division/research-groups/qcmd-molecular-simulations. 

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av bättre solceller genom materialkaraktärisering och genom att undersöka mekanismer för dynamik i exciterade tillstånd och laddning och energiöverföring med datorsimuleringar. Postdoktorn kommer att använda en kombination av modern kvantkemi och molekyldynamiksimuleringar. Postdoktorn kommer också att samverka med de två doktorander i gruppen som för närvarande arbetar inom projektet.

Beroende på kandidatens forskningsbakgrund kan projektet utvecklas i olika riktningar. Antingen med fokus på realistisk modellering av solcellsmaterial och deras gränsytor och dynamiska processer i perovskiterna, eller med fokus på simulering av spektroskopiska observabler i dessa system.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i teoretisk kemi eller fysik och bakgrund i antingen kvantkemi eller beräkningsfysik med fokus på kondenserad materia. Bedömningen baseras på dokumenterad teoretisk kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av program och teoretiska metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt samt personligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt utfall av den postdoktorala forskningen.

Sökande uppmanas att till ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter, dvs. kunskap, förmågor och erfarenheter relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Michael Odelius, odelius@fysik.su.se, eller av prefekten, professor Sven Mannervik, mannervik@fysik.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.