arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i teoretisk ekologi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 februari

 • Sök jobbet senast

  12 april

Om jobbet

Ekosystemfunktioner i dynamiska födovävar
En het fråga inom ekologi är hur ekologisk komplexitet driver flöde, stabilitet och resiliens hos ekosystemfunktioner såsom primärproduktion. I synnerhet finns ett växande intresse att förstå funktioner som drivs av trofiska interaktioner i födovävar, såsom herbivori och predation. Vi söker en motiverad postdoktor för att beforska dessa ekologiska dynamiska processer med hjälp av matematiska modeller. Resultaten kommer att kopplas till empiriska data från födovävar med landlevande ryggradslösa djur (främst insekter) och växter. Postdoktorn kommer att forska på hur ekologiska processer, populationsdynamik och resursfördelning i organismsamhället bestäms av faktorer såsom antal arter på olika trofiska nivåer, deras egenskaper (energi, rumslig användning etc) samt vem som interagerar med vem (dvs. nätverks-strukturen). En central fråga är hur en förändrad miljö påverkar leverans och robusthet av ekosystemfunktioner i dynamiska ekologiska samhällen. Ur ett tillämpat perspektiv förväntas resultaten utgöra en teoretisk grund för förvaltandet av ekosystemtjänster i ett hållbart biodiversitetsbaserat jordbruk.

Arbetsuppgifter:

Postdoktorn bör vara intresserad av att använda differentialekvationer som byggstenar för att utveckla teoretisk födovävsekologi och för att utforska ekosystemfunktioners egenskaper i artrika organismsamhällen. Teoriutvecklingen förväntas generera modeller och specifika hypoteser som kan testas empiriskt i experiment, fältobservationer eller med existerande databaser. Postdoktorn förväntas delta aktivt i utvecklingen av projektet samt att skriva och publicera vetenskap i samarbete med forskargruppen. Postdoktorn kommer att ansluta till en världsledande forskargrupp inom områdena samhällsekologi och agroekologi, med omfattande teknisk uppbackning och kombinerad empirisk och teoretisk expertis (www.slu.se/bommarco-lab; www.slu.se/sv/cv/tomas-roslin; www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/tomas_jonsson). Postdoktorn kommer att bistå med handledning av en doktorand och engagera sig i teamaktiviteter som seminarier och workshops.

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad kandidat som aktivt driver en akademisk karriär med intresse för dynamiska system, teoretisk och funktionell ekologi. En nödvändiga kvalifikation är doktorsexamen i ämnen såsom ekologi, ingenjörsvetenskap, miljövetenskap, fysik eller motsvarande. Matematiska färdigheter krävs. Kunskap i samhällsekologi eller andra kopplade dynamiska system är meriterande. Kandidaten förväntas ha förmåga och vilja att ta initiativ och arbeta självständigt såväl som i ett team och ska ha dokumenterad förmåga att skriva och publicera vetenskap. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska (både skriftligt och muntligt) krävs.

Placering:

Anställningen är placerad vid Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige. I centret ingår Institutionen för Ekologi där vi bedriver forskning för hållbart jord- och skogsbruk och naturvård. Vår grundvetenskapliga ekologiska forskning om populationer, samhällen och ekosystem utgör grunden för att förstå påverkan av markanvändning och klimat på djur, växter, marknäring och växthusgasbalansen. Vi eftersträvar lösningar som minskar påverkan av klimatförändringar, bevarar hotade arter, drar nytta av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och reglerar skadedjur i jordbruks-, skogs- och urbana landskap. Aktiv spridning, samverkan och kontakter med intressenter är viktiga aktiviteter. Vi bygger vår verksamhet på omfattande nationella och internationella forskningssamarbeten för att generera spetskompetens och samverkan för att utveckla ekologi som vetenskap och utveckla hållbart jordbruk.

Omfattning:

Sysselsättning på heltid (100%)

Anställningsform:

Postdoktoral forskare. Tidsbegränsad anställning 1 + 1 år med möjlighet till förlängning.

Tillträde:

Enligt överenskommelse 

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2017-04-12.

Ansökan måste vara skriven på engelska och innehålla (i) en beskrivning av vetenskapliga intressen och motivation för att söka tjänsten (max 8000 karaktärer inklusive mellanslag), (ii) Curriculum Vitae inklusive en komplett lista av publikationer indelad i vetenskapligt granskade och ej granskade artiklar, (iii) certifierade kopior av examina och (iv) kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Riccardo Bommarco, Professor

+46-18-672423

fornamn.efternamn@slu.se


Tomas Roslin, Professor

+46-18-672383

fornamn.efternamn@slu.se


Tomas Jonsson, Forskare

+46-500-448636

fornamn.efternamn@slu.se