arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i teologi

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  4 januari

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i teologi (med någon av inriktningarna bibelvetenskap, systematisk teologi, religionsfilosofi, historisk eller praktisk teologi).

Anställningen omfattar två år (100%). 

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva självständig teologisk forskning. Utöver egen forskning ingår i arbetsuppgifterna att bidra till utvecklingen av ämnets forskningsmiljö genom att aktivt delta i teologiämnets forskningsseminarium och andra forskningsaktiviteter. Vissa forskningsrelaterade administrativa uppgifter kan ingå.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen i teologi, eller motsvarande. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten  inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i

fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta, är krav för anställningen. 

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. Vid bedömningen av forskningsplanens genomförbarhet kommer vikt att fästas vid hur väl den planerade forskningen passar in i institutionens forskningsmiljö i teologiämnet och i hur hög grad den kompetens som redan finns i miljön skulle utgöra ett stöd för denna forskning (en beskrivning av forskningsmiljön hittar man här). 

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla följande dokument: 

- (1) Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och kortfattat förklarar hur det föreslagna forskningsprojektet kan dra nytta av den forskningskompetens som finns vid institutionen (1-2 s)
- (2) Curriculum Vitae med kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
- (3) Publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
- (4) Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras under postdoktoranställningen (3-5 s)
- (5) Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast  4 januari 2019. 

Övriga upplysningar

Postdoktorandanställningen är på 100% i två år med tillträde 1 april 2019 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen.

I teologiämnet finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare, och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreträdare, Professor Tomas Lindgren (090-7869564, tomas.lindgren@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ). 

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier. 

Vi ser fram emot din ansökan! 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Jonas Nilsson, prefekt

090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se


Tomas Lindgren, ämnesföreträdare

090-786 95 64, tomas.lindgren@umu.se