arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i tema Miljöförändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  5 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i tema Miljöförändring med inriktning mot klimatpolitik och negativa koldioxidutsläpp
med placering vid Institutionen för Tema

Tema Miljöförändring bedriver högkvalitativ forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi. Vid Tema Miljöförändring finns även Centrum för klimatpolitisk forskning som är en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktning mot bl.a. omställning, sårbarhet och anpassning, klimatvisualisering och beslutsstöd.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du arbeta inom forskningsprogrammet LUNETs (http://liu.se/forskning/lunets). I LUNETs studeras de tekniska och ekonomiska möjligheterna att använda olika metoder för att skapa negativa utsläpp av koldioxid samt deras sociala, politiska och vetenskapliga sammanhang. Programmet engagerar ett brett mångvetenskapligt konsortium med representanter från svenska och utländska universitet.

I dialog med programledningen kan du som postdoktor inrikta din forskning mot antingen a) vetenskapsteoretiska eller kunskapssociologiska studier av hur negativa utsläpp integreras eller förhandlas i modeller eller b) föreställningar om negativa utsläpps roll i klimatpolitiken eller c) utformning av styrinstrument på nationell eller internationell nivå eller d) att granska politiska, ekonomiska eller tekniska förutsättningar att använda en specifik metod för negativa utsläpp av koldioxid.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. I anställningen ingår även undervisning. Framför allt bedriver avdelningen undervisning inom kandidatprogram för miljövetenskap samt samhällsplanering och mastersprogrammet Science for Sustainable Development, som sker på både svenska och engelska. Undervisningsuppgifterna uppgår dock högst till en femtedel av arbetstiden.

Kvalifikationer

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet:
 • i kvalitativ samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskning om klimat och hållbarhet är ett krav.
 • inom forskningsfälten internationell eller nationell klimatpolitik, negativa utsläpp eller vetenskaplig kunskapsproduktion är särskilt meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet:

 • av undervisning inom miljövetenskap och hållbar utveckling är särskilt meriterande.
Goda kunskaper i engelska är ett krav för anställningen. Kunskaper i svenska är särskilt meriterande.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

Anställningstiden är två år på heltid.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning via vår hemsida 

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12242&rmlang=SE

Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2020-02-05. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra postdoktorer inom Institutionen för Tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid, visstidsanställning Heltid