arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i tema Miljöförändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 mars

 • Sök jobbet senast

  26 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i tema Miljöförändring med inriktning mot analyser av föroreningar i dricksvatten 
med placering vid Institutionen för Tema

Tema Miljöförändring bedriver forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi.

Arbetsuppgifter

Anställningen som postdoktor inriktas mot forskning kring analyser för att fånga upp den breda och komplexa blandning av föroreningar som påträffas i dricksvatten, bland annat i form av desinfektionsbiprodukter. Användning och utveckling av ”non-target”-analyser, d.v.s. analyser som kan detektera många okända ämnen samtidigt i proverna är en viktig del av arbetet. Forskningen kommer att bedrivas vid Tema Miljöförändring kopplad till relaterad forskning om föroreningsfrågor.

Postdoktorn kommer primärt att arbeta med utveckling och genomförande av non-target-analyser med högupplöst masspektrometri samt dataanalys och publicering av data som rör förekomst av desinfektionsbiprodukter i dricksvatten. Dessutom ingår att bistå andra projekt vid Tema Miljöförändring som är i behov av liknande analyser.

Arbetet förutsätter ansvar för forskning, inklusive planering, provtagning, experiment, provupparbetning, provanalyser, annat laborativt arbete, analyser av prover och data, samt vetenskapligt skrivande. Till arbetet hör även att samverka med dricksvattenproducenter, samt att bidra till ett positivt, stimulerande och kreativt arbetsklimat vid Tema Miljöförändring. Inom ramen för denna anställning förekommer arbetsuppgifter som kräver goda kunskaper i svenska och engelska.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Inom ramen för denna anställning ingår även undervisningsuppdrag och administrativa uppdrag inom Tema Miljöförändrings utbildningar inom tematisk naturvetenskap och miljövetenskap. Undervisning sker på svenska.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet:

 • rörande föroreningar i dricksvatten inklusive desinfektionsbiprodukter är ett krav.
 • avseende non-target-analyser av komplexa blandningar av organiska ämnen i låga halter med hjälp av högupplöst masspektrometri är ett krav.
 • avseende forskningssamverkan med aktörer utanför akademien är meriterande.
Dokumenterad pedagogisk skicklighet: 
 • av undervisning inom naturkunskap, miljövetenskap eller motsvarande är ett krav.
Att kunna undervisa på svenska från start är ett krav.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15508&rmlang=SE

 

 

Förordnandetid

Allmän visstidsanställning i 12 månader.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat