arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i tema Genus, med inriktning mot kritisk datavisualisering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  21 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor i tema Genus, med inriktning mot kritisk datavisualisering

Dina arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden

Anställningen omfattar forskning inom det breda området kritiska datavisualieringsstudier. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till både genusforskning, och forskningen om visualiseringsdesign. Feministisk forskning om redskap för visuell analys är ett växande, internationellt fält, som berör hur data och digitala visualiseringsteknologier är sammanflätade med praktiker för att göra och bedriva vetenskap, men också med sociala gruppers normer och värderingar. Det aktuella projektet fokuserar på hur redskap för visualisering påverkar hur data förstås, värderas eller förkastas genom situerade praktiker för visuell analys, genomförda av med och av områdets experter, och hur sådana förståelser vävs in i samarbeten med visualiseringsdesigners och verktygsutvecklare. Anställningen ska använda sig av kritiska analyser av intersektionella maktdynamiker inom visualiseringspraktiker och -teknologier, som frågor om social rättvisa, och utformningen av effektiva redskap – där betydelsen av ”effektiva” ska granskas. Projektet inkluderar etnografiskt fältarbete i expertmiljöer, och förväntas resultera i pragmatiska rekommendationer för att designa mer etiska, ansvariga och inkluderande redskap för visuell analys. Anställningen kommer att delas mellan tema Genus och Media och informationsteknik (ITN), och utgör en unik möjlighet att etablera samarbete mellan feministiska forskare och visualiseringsforskare. Den sökande som erbjuds anställningen, som kan komma från en bredd av bakgrunder, förväntas vara en aktiv medarbetare i båda miljöerna.

Anställningen innefattar egen forskning i samarbete med medarbetare vid tema Genus och Media- och informationsteknik. Innehavaren av anställningen förväntas ha utmärkt samarbetsförmåga, och vara en konstruktiv och kreativ medarbetare i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. En viktig del av arbetsuppgifterna är att bidra till utvecklandet av samarbeten inom kritiska visualiseringsstudier mellan filosofisk och teknisk fakultet, både inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Undervisning kan ske på både grund- och avancerad nivå.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom genusvetenskap och/eller datavisualisering är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i ett eller flera av följande områden är särskilt meriterande:
 • Genusvetenskap
 • Vetenskaps- och teknikstudier
 • Feministisk teknovetenskap
 • Kritiska designstudier
 • Datavisualisering
 • Människa – dator interaktion
 • Forskning genom design
 • Informationsvetenskap

Din arbetsplats

Tema Genus är en spännande och dynamisk avdelning med internationell profil för tvärvetenskaplig och tematisk genusforskning och utbildning. Den genusvetenskapliga forskning som bedrivs vid avdelningen sträcker sig över ett brett område, t ex berörs feministiska, sexualpolitiska och postkoloniala frågor om identitet och skillnad, natur och kultur, politik och förkroppsligande i olika konstellationer. Tema Genus medverkar i internationella samarbeten som excellenscentret GEXcel international Collegium och forskarutbildningskonsortiet InterGender, bedriver forskarutbildning i genusvetenskap samt erbjuder grundutbildning i form av masterprogrammet ”Gender studies – intersectionality and Change” och fristående kurser på grund- som avancerad nivå.  

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde

1 maj 2022

 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17464&rmlang=SE

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

LiU tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat