arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i tema Genus med inriktning mot hållbara städer

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 april

 • Sök jobbet senast

  27 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i tema Genus med inriktning mot hållbara städer
med placering vid Institutionen för Tema

Tema Genus är en spännande och dynamisk avdelning med internationell profil för tvärvetenskaplig och tematisk genusforskning och utbildning. Den genusvetenskapliga forskning som bedrivs vid avdelningen sträcker sig över ett brett område, t ex berörs feministiska, sexualpolitiska och postkoloniala frågor om identitet och skillnad, natur och kultur, politik och förkroppsligande i olika konstellationer. Tema Genus medverkar i internationella samarbeten som excellenscentret GEXcel international Collegium och forskarutbildningskonsortiet interGender, bedriver forskarutbildning i genusvetenskap samt erbjuder grundutbildning i form av masterprogrammet Gender studies – Intersectionality and change och fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema/temag

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Den aktuella anställningen avser forskning inom det breda området hållbara städer. Anställningen är en del av projektet “Sustainability means inclusivity: engaging citizens in early stage smart city development”. Inom projektet studeras frågor om hur städer kan designas och byggas på mer inkluderande och hållbara sätt, och hur ett teknikorienterat smarta städer-perspektiv kan kombineras med ett fokus på medborgare och deras skiftande behov och förutsättningar. Arbetsuppgifterna inkluderar fältarbete på svenska och arbete i en internationell forskningsmiljö. Läs mer om projektet här: https://liu.se/forskning/hallbarhet-betyder-inkludering

Anställningen omfattar egen forskning och undervisning inom området for anställningen, i samarbete med temats övriga medarbetare, samt spridning av forskningsresultat. Innehavaren av anställningen förväntas ha god samarbetsförmåga och vara en kreativ och konstruktiv medarbetare i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Innehavaren av anställningen förväntas samarbeta aktivt med andra forskare vid tema Genus och bidra till forskningsmiljön.

I termer av formell utbildningsbakgrund är anställningen brett formulerad. Vi välkomnar sökande med utbildning inom genusvetenskap, teknik- och vetenskapsstudier, antropologi, sociologi, samhällsplanering eller motsvarande, och vi ser gärna sökande med erfarenhet av interdisciplinära studier. Dokumenterad skicklighet inom det genusvetenskapliga fältet är ett krav för anställningen. Dokumenterad skicklighet i arbetet med kvalitativa metoder är ett krav för anställningen. Dokumenterad skicklighet inom studier av hållbara städer är särskilt meriterande.

 Dokumenterad skicklighet inom ett eller flera av följande områden är meriterande:
 • Feministisk teknovetenskap
 • Intersektionella genusstudier
 • Participatory design, särskilt Living Labs
 • Samhälls-/kulturgeografi
 • Etnografiskt fältarbete
 • Samhällsplanering
Arbetsuppgifterna kräver att innehavaren har goda kunskaper i svenska och engelska.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

1 september 2020.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 april 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra postodktorer inom Institutionen för tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat