arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i tema Barn

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema">https://liu.se/organisation/liu/tema

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema">https://liu.se/organisation/liu/tema

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i tema Barn
med placering vid Institutionen för Tema

Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt masterprogram samt fristående- och lärarutbildningskurser.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst 10% i tema Barns internationella Masterprogram. Den aktuella anställningen avser forskning inom det externfinansierade forskningsprojektet Barns kulturarv – arkivets visuella röster. Syftet med projektet är att fokusera på barn som kulturarvsskapare och på Svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna som en unik barnkulturarvsinstitution. Projektet undersöker vad som ingår i barns rätt till kultur och arkiverings- och digitaliserings principer för barns bildskapande. Det innehållsliga fokuset är FN:s Barnkonvention samt det faktum att barn inte alltid själva kan driva sin rätt till yttrandefrihet och sin rätt att få sin kultur bevarad. Arbetsuppgifterna inkluderar ett videoetnografiskt fältarbete på svenska och arbete i en internationell forskningsmiljö. Läs mer om projektet här: https://www.digarv.se/deltagande-forskningsprojekt/barns-kulturarv/

Anställningen omfattar egen forskning i nära samarbete med forskningsgruppens övriga medlemmar samt Digarvnätverket. Innehavaren av anställningen förväntas ha god samarbetsförmåga och vara en kreativ och konstruktiv medarbetare i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön tema Barn.

Arbetsuppgifterna innefattar: 1) videoetnografiskt fältarbete med barn i åldrarna 6-18 år, 2) intervjuer med barn och unga, samt 3) visuella analyser av insamlat material. Materialet som samlas in kommer att digitaliseras av Svenskt barnbildsarkiv.

Kvalifikationer

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom barn- och barndomsforskning, barn- och ungdomsvetenskap, utbildningsvetenskap, eller inom annat ämne med motsvarande inriktning mot barn och unga samt dokumenterad skicklighet i videoetnografiskt fältarbete och intervjuer är ett krav för anställningen.

Dokumenterad skicklighet inom ett eller flera av följande områden är meriterande:
 • Kvalitativa analysmetoder samt visuell analys
 • Materiell kultur/Science and Technology Studies/Actor Network Theories
 • Visuell kultur
 • Kulturarvsstudier
 • Digitalt kulturarv
 • Genusstudier
Arbetsuppgifterna kräver att innehavaren har goda kunskaper i svenska och engelska

Behörighet
Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. 

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15510&rmlang=SE

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat