arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Teknik och samhälle

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 april

 • Sök jobbet senast

  19 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen Trafik och väg bedriver forskning och högre utbildning inom transport- och trafikplanering.

I ökad utsträckning satsar vi nu på järnvägsforskning. För att stärka vår verksamhet inom detta område, erbjuder vi nu anställning som postdoktor med inriktning på järnvägskapacitet och punktlighet.

Vi letar efter en forskare med en gedigen bakgrund inom järnvägsplanering och -analys. Vi förutser en person som är intresserad av att utveckla nya tillvägagångssätt, att arbeta nära med andra forskare, industrin och samhället och som vill ytterligare utvidga avdelningens forskningsinsatser inom järnvägsområdet.

Särskild ämnesbeskrivning Denna postdoktor-anställning med inriktning på järnvägskapacitet och punktlighet innebär forskning som adresserar samband mellan tågförseningar och tidtabellsläggning, samt simulering (mikro- och makro-) av både gods- och passagerartågtrafik. Ansatsen är kvantitativ och datadriven, vilket kräver kunskap om empiriska förseningsdata och deras fördelning, tidtabeller, men även förståelse för simuleringsmetoder inom järnvägsområdet och erfarenheter ifrån databashantering.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning inom det särskilda ämnesområdet. Undervisning och handledning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 % av arbetstiden, och sker på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensprojekt och doktorander.
- Aktivt sökande av extern forskningsfinansiering.
- Samarbete med näringslivet och omgivande samhälle, i huvudsak i Sverige.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterad interaktion med europeisk järnvägsindustri.
- Dokumenterade färdigheter som svarar mot ämnesbeskrivningen.
- Färdigheter i programmering och databashantering.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- God förmåga att söka och förvärva extern forskningsfinansiering.
- God förmåga att samarbeta med näringslivet och omgivande samhälle i Sverige.
- God förmåga att arbeta med data från Trafikverket.
- Muntlig och skriftlig färdighet i något skandinaviskt språk.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning