arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i systemsäkerhet och formella metoder

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Dataingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 maj

 • Sök jobbet senast

  19 juni

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter


Anställningen är en del av TrustFull, https://www.

trustfull.proj.kth.se/, ett nytt projekt
som handlar om datorsäkerhet genom hela mjukvarustacken och som finansieras av
stiftelsen för strategisk forskning, SSF. TrustFull kombinerar användning av
nya tekniker, som automatiserad generering av olika mjukvaruimplementationer
och automatiserad mjukvarureparation, med formella tekniker för lågnivå
mjukvara. Detta för att utveckla nya tekniker för säkerhet genom hela mjukvarustacken från hårdvara till användarprogram.

I TrustFull projektet implementerar, modellerar och formellt verifierar vi säkerhetskritiska
systemkomponenter, och utvecklar modeller och verifieringsverktyg. Främst
används halvautomatiska bevisassistenter i högre ordningens logik, HOL.
Forskningsgruppen leds av professor Mads Dam och biträdande universitetslektor
Roberto Guanciale, och kombinerar djupa intressen i logik, matematik, abstrakt
modellering och formella bevis med en stark vilja att applicera dessa metoder
för att designa, utveckla, testa, och verifiera konkreta system.

Projektet involverar många olika sorters utmaningar, bland annat teori och
formella metoder, verktygsutveckling, modellering och verifiering av kritiska
hårdvarukomponenter (CPU:er, GPU:er, och I/O-enheter av olika sorter),
utveckling och verifiering av systemmjukvara, implementation av prototyper, och
mjukvarusyntes.

I TrustFull ingår nära samarbete med andra forskare i områdena
mjukvarukonstruktion och mjukvarusäkerhet. Som postdoktor finns också stora
möjligheter att handleda studenter på båda forskarnivå och avancerad nivå,
undervisa, och att assistera i projektutveckling och anslagsansökningar

Kvalifikationer


Ansökanden bör inneha en doktorsexamen i ett ämne relevant för anställningens forskningsområde. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.). Djup kunskap och erfarenhet inom formella metoder är ett krav, och likaså bra programmeringsfärdigheter. Erfarenhet av systemprogrammering och datorsäkerhet är fördelaktigt. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898

Ansökan


Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:


- CV inkluderande relevant professionell erfaring och kunskap.
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
- Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
- Ett rekommendationsbrev
- Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Tysse Norlindh Falk

rekrytering@eecs.kth.se


Mads Dam

mfd@kth.se


Roberto Guanciale

robertog@kth.se